Waarom 'n Christen gedoop moet word. Om gedoop te word is een opdrag wat Jesus gegee het aan elkeen wat in Hom glo en in sy voetspore wil volg. Nadat hy opgewek is en voordat hy na die hemel opgevaar het, het Jesus Christus sy dissipels beveel om die werk uit te voer om elkeen wat in Hom glo, te doop. Daarom moet almal wat glo en hulle van hul sondes bekeer ook verstaan ​​dat die die doop is deel van die proses.

Om te verstaan ​​waarom 'n Christen gedoop moet word, moet ons verduidelik wat die doop werklik is, wie kan doop en hoekom gedoop word as jy Jesus begin volg.

"Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.".

Matteus 28: 19

Waarom 'n Christen gedoop moet word: Wat is doop en hoekom moet ons dit doen

waarvoor is die doop

Waarvoor is die doop

Wat is doop?

Die doop is 'n openbare optrede van Christelike getuienis. Onderdompeling in water simboliseer dood van jou vorige lewe en die geboorte van jou nuwe lewe naby Jesus. Christelike doop is 'n uiterlike demonstrasie van bekering vir sondes en geloof in Jesus Christus. Daarom gee jy nederig uitdrukking aan jou onderwerping aan die leringe wat deur die Here gegee word.

Wanneer jy gedoop word, gehoorsaam jy die opdrag wat Jesus gegee het, maar die doop alleen red nie. Dit is uit genade, deur geloof in Jesus Christus, dat mens gered kan word.

“As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart word geglo vir geregtigheid, maar met die mond word dit bely tot redding ».

Romeine 10: 9-10

Van die begin af van die Kerk (en die begin van die Christendom), toe mense die Evangelie gehoor en aanvaar het, hulle het die besluit geneem om gedoop te word in gehoorsaamheid aan wat Jesus Christus beveel het.

Soos ons in sommige gedeeltes van die Nuwe Testament lees, sien ons a verband tussen doop en verlossingAangesien die karakters in hierdie verse die boodskap gehoor het, geglo het, hulle bekeer en gedoop is.

“So, die wat sy woord aangeneem het, is gedoop; en omtrent drieduisend mense is daardie dag bygevoeg.

Handelinge 2:41

Waarvoor is dit

Wanneer gedoop is, die persoon erken dat Jesus die Seun van God, die Verlosser is en word deel van die groot familie van God. Sedertdien is hy gekoppel aan die gemeenskap van Christenbroers, verenig in liefde en geloof in Jesus Christus.

Dieselfde Jesus is deur Johannes die Doper gedoopalhoewel daar geen sonde in hom was nie. Het dit kortliks gedoen, om vir ons 'n voorbeeld te gee van die belangrikheid van bekering, om aan almal te voldoen Geregtigheid en begin Sy bediening.

Toe kom Jesus van Galilea na Johannes by die Jordaan om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom teëgestaan ​​en gesê: Ek moet deur jou gedoop word, en jy kom na my toe? Maar Jesus antwoord hom: Gaan weg, want dit is hoe dit vir ons gerieflik is om alle geregtigheid te vervul. Toe los sy hom.

Matteus 3: 13-15

Wie kan gedoop word?

Enigiemand wat tot bekering kom, wees bewus daarvan dat hulle gesondig het en besluit hulle wil verander, en aanvaar die offer wat Jesus aan die kruis gemaak het, het die moontlikheid om te doop.

As ons kyk hoe die eerste Christelike doop was, kan ons 'n prosedure vir die doop. Aan die ander kant is daar geen Bybelse inligting oor die kinderdoop nie.

Eerste doop in die Bybel

Toe Filippus kom, hoor hy hoe hy die profeet Jesaja lees, en hy sê: Maar verstaan ​​jy wat jy lees?
Hy het gesê: En hoe kan ek, as iemand my nie wil leer nie? En hy het Filippus gesmeek om op te kom en by hom te sit.

Die Skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit:
Hy is soos 'n skaap na die dood gelei;

En soos 'n stom lam voor die een wat dit skeer,
Hy het dus nie sy mond oopgemaak nie.

In sy vernedering het geregtigheid nie geskied nie;
Maar sy geslag, wie sal dit vertel?
Omdat sy lewe van die aarde weggeneem is.

Die eunug antwoord en sê vir Filippus: Vertel my asseblief van wie sê die profeet dit; van homself, of van iemand anders?
Filippus maak toe sy mond oop en begin uit hierdie skrif en kondig die evangelie van Jesus aan hom aan.
En terwyl hulle op die pad loop, kom hulle by water, en die hofdienaar sê: Hier is water; Wat verhoed dat ek gedoop word?
Felipe het gesê: As jy met jou hele hart glo, kan dit goed gaan met jou. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is.
Gelas om te stop die motor; en hulle het altwee in die water afgegaan, Filippus en die hofdienaar, en hy het hom gedoop.
Toe hulle uit die water opkom, het die Gees van die Here Filippus weggeruk; en die hofdienaar het hom nie meer gesien nie en het met blydskap voortgegaan.

Handelinge 8: 30-39

Waarom gedoop word?

Deur geloof

Die doop is 'n Geloofsdaad en geloof lei tot aksie. Deur gedoop te word, wys 'n Christen dat hy in Jesus glo en hom wil volg. Is 'n demonstrasie van toewyding aan Christus.

In Romeine 6:3-4 leer die apostel Paulus ons hoe om die “lewe nuut", aangesien dit praat van die dood van "lewe oud" 'n voorbeeld van die persoon wat wil lewe soos hy wil, uit eie vrye wil. Deur gedoop te word, is die persoon nie vrygestel van die versoekings wat mag opduik nie, maar soos ons lees in Hebreërs 4:15-16, kan dit oorkom word.

Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alles na ons gelykenis versoek is, maar sonder sonde. Laat ons dan met vertroue na die troon van genade nader, om genade te verkry en genade te vind vir die gepaste hulp.

Hebreërs 4: 15-16

Deur gehoorsaamheid

Elke Christen behoort dus gedoop te wil word. Behalwe 'n daad van gehoorsaamheid, is dit 'n bewys van liefde vir Jesus.

Die doop is dus 'n soort van identifikasie met Jesus, 'n getuienis van geloof, maar dit wys die tipe geloof wat die gelowige het.

Wanneer iemand dus in water gedompel word, gaan die simboliek hier oor die dood van die "ou lewe" en, opstaan ​​uit die water, is die simboliek die erkenning dat hierdie persoon saam met Jesus tot die "nuwe lewe" opgewek is.

Of weet julle nie dat almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Daarom is ons saam met Hom tot die dood begrawe deur die doop, sodat soos Christus uit die dode opgestaan ​​het tot heerlikheid van die Vader, ons ook in 'n nuwe lewe kan wandel."

Romeine 6: 3-4

Dit was dit! Ons hoop dat hierdie artikel u sal help verstaan waarom 'n Christen gedoop moet word. As jy nou wil leer om meer geloof te hê met 'n paar eenvoudige wenke, gaan voort om te blaai Ontdek.online.

Hoe