Vandag sal ons alles wat verband hou met definieer soorte driehoeke. Die figure wat jare lank baie funksies en aktiwiteite in die mensdom bepaal het, is die voorwerp van studies en word vandag gebruik om waarde en krag te gee aan ontwerpe, strukture en bowenal, dit bied elemente vir kennis.

soorte driehoeke

Tipes driehoeke

By die bepaling van hierdie meetkundige figure moet ons ook die soorte driehoeke en hul eienskappe sowel as die gebruik daarvan. Op so 'n manier dat dit geometriese figure is wat bestaan ​​uit drie sye en drie hoeke, óf toe óf oop, afhangende van die tipe hoekpunt. Driehoeke word meestal met kleinletters voorgestel, dit is die verdeling van 'n vierkant, 'n trapesium, ruit of reghoek.

Hierdie geometriese figure is eintlik driehoekige veelhoeke. Dit is die kleinste figuur wat bestaan ​​uit die verskillende wat in rekenkunde en tekening voorkom; langs die vierkant, vyfhoek, seshoek, sewehoek, agthoek, hendekant en dekagon; Alhoewel daar baie ander is, word dit as een van die belangrikste beskou.

Die soorte driehoeke en hul name Hulle kan geklassifiseer word volgens hul sye of volgens hul hoeke, ook bepaal deur oop of geslote hoeke; hulle het gewoonlik elemente wat hulle help om sekere dele van hul figuur te definieer, maar ons sien die tipes,

Volgens sy sye

In hierdie klassifikasie sal ons elkeen van die driehoeke uiteensit volgens die sye waaruit dit bestaan, sommige is langer, ander is gelyk, maar word altyd bepaal deur die lengte en vorm van die lyne.

Gelyksydig, is een wat al sy sye gelyk het, dit wil sê elke lyn het dieselfde lengte.

Gelykbenig, die driehoek word beskou waarin twee van sy sye dieselfde meet en die res 'n ander lengte het.

Scalene, is die driehoek waarin al sy sye verskillende lengtes het.

Volgens hul hoeke

Dit is die driehoeke wat bepaal word volgens die waarde in elkeen van hul hoeke. Dit bepaal die hoogste of laagste hoekpunt, afhangend van die aantal grade wat in die unie van die lyne vervat is.

 • Reghoek, is daardie driehoek waar een van sy sye 'n regte hoek het, dit wil sê dit vorm 'n hoekpunt van 90 grade.
 • Akute hoek bestaan ​​uit 'n driehoek waarin twee van sy hoekpunte skerp hoeke het, dit wil sê minder as 90 grade, (in hierdie geval is die regte driehoek ook 'n reghoek, aangesien twee van sy hoeke minder as 90 grade het.
 • Scalene, word beskou as die driehoek waarin twee van sy hoeke 'n stomp hoek vorm, sodat dit groter as 90 grade is.
 • Een manier om die driehoek as 'n meetkundige figuur te beskou, word bepaal deur die som van sy hoeke. As 'n vierkant 360 grade moet hê nadat al sy sye bygevoeg is, is die driehoek die helfte van 'n vierkantige figuur. Daarom moet die som van sy hoeke 180 grade wees.

Elemente van 'n driehoek

Elke meetkundige figuur wat as driehoek bepaal word, bevat 'n reeks elemente wat dit identifiseer en onderskei van 'n ander figuur. Die lyne is die elemente wat daarin bestaan, so laat ons kyk wat dit is:

 • Mediaan, dit is 'n lyn wat deur die middelpunt van die driehoek, die barycenter, gaan, en verbind elke hoekpunt met die middel van die figuur en lê op die teenoorgestelde lyn.
 • Hoeke, bepaal deur die helling van elke lyn in die driehoek, kan skerp, reguit of stomp wees.
 • Net soos die hoeke deur die vereniging van die lyne geskep word, vorm dit die eksterne punte en is dit ook in verskillende grade, meestal stom.
 • Barycenter, die sentrale punt van die driehoek word in ag geneem as al die lyne wat vanaf die hoekpunt begin en by die middelpunt aansluit, verbind word.
 • Halveer, is 'n lyn wat die driehoek in twee gelyke gebiede verdeel, om 'n sekere rekenkundige prosedure op te spoor, dit is nie dieselfde in alle driehoeke nie.
 • Mediatrix, is 'n loodregte lyn wat begin vanaf die sentrale punte van die sye van die figuur. Hulle word ook omtrek genoem.
 • Ortosentrum of hoogte, is 'n vertikale lyn wat die regte hoogte van 'n driehoek meet volgens die loodregte segmente wat vanaf die hoekpunt na sy teenoorgestelde kant begin; hulle moet nie verwar word met die mediaanlyne nie.

funksies

As meetkundige figuur bestaan ​​dit uit verskillende elemente en faktore wat die beskrywing van verskillende spesifikasies en kenmerke toelaat, onder die belangrikste wat ons het.

 • Hulle het almal drie hoekpunte.
 • Net so het hulle drie sye en drie hoeke nie meer nie
 • Die som van sy eenvoudige hoeke sal 180 grade lewer.
 • Op sy beurt tel die som van sy buitekante 360 ​​grade
 • In regte driehoeke word prosesse wat trigonometries genoem word gevorm, waar die kortste sye bene genoem word en die langste die skuinssy genoem word.
 • Die vorming van trigonometrie word gevorm as gevolg van die verhouding van die kwosiënt tussen elke kant.
 • Die sinus is die kwosiënt van die been teenoor die skuinssy.
 • Die kosinus behoort tot die been langs die skuinssy.
 • Die Tangent stel die kwosiënt voor tussen die teenoorgestelde been en die aangrensende been.
 • Die cosekant is die koëffisiënt van die skuinssy en word op die teenoorgestelde been aangetref.
 • Secant, is die kwosiënt van die skuinssy wat tussen die aangrensende been gevind word.
 • Kotangent: Die kwosiënt u bestaan ​​tussen die aangrensende been en die teenoorgestelde been word beskou.
 • Dit is aanvullings op die res van die gewone en sterre veelhoeke.

belangrikheid

Ons weet dit al cHoeveel soorte driehoeke is daar?Dit het duisende jare gedien: hulle het die kennis met betrekking tot meetkunde vergroot. Die vorm laat toe om vaste figure en strukture te ontwikkel wat mettertyd groot duursaamheid kan genereer. Die ontwerp vir die uitwerking van die driehoeke hou verband met die manier waarop piramides geskep moet word.

Die studie van driehoeke hou tans direk verband met wiskunde, waar die afgelope paar jaar studies bereik is waar dit in die samelewing toegepas word. Dit dien ook vir die studie van trigonometrie, wat dit toelaat om toegepas te word op gebiede soos argitektuur, ontwerp en ingenieurswese.

In die volgende artikel sal u aspekte wat verband hou met hierdie onderwerp ken, en dit nie misloop nie Reghoek en vierkantige oppervlakte.