Onbekende nommer: oplossing sonder komplikasies. Ons kom voortdurend voor berekeninge wat natuurlike getalle behels, naamlik optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling. Dit is baie belangrik om te leer om bewerkings uit te voer, maar as u probleme ondervind om die oplossing te vind en u nie weet hoe om bewerkings te gebruik nie, sal dit niks help nie. Benewens die berekening, is dit dus belangrik om te weet hoe om te redeneer, en let op die besonderhede in die probleem wat opgelos moet word.

Mariana het 3 penne en 'n meganiese potlood gekoop en 60 reais bestee. As die meganiese potlood 24 reais gekos het, hoeveel het elke potlood gekos?

Om hierdie probleem op te los, moet ons die totale bedrag (60) aftrek van die koste van die meganiese potlood (24).

60-24 = 36.

Daarmee het ons 36 reais was die bedrag wat in penne betaal is. Maar hoe weet u hoeveel elkeen kos? Deel eenvoudig 36 deur die drie gekoopte penne:

36 / 3 = 12

Elke pen kos 12 reais, terwyl die meganiese potlood 24 reais kos.

Probleme met onbekende getalle

Wiskunde kan daagliks gebruik word om verskillende probleme op te los wat rondom onbekende getalle draai, wat gewoonlik deur letters voorgestel word. Byvoorbeeld:

Wat is die getal wat by sy dubbelspel gevoeg is, het as gevolg daarvan 12?

Om hierdie probleem op te los, moet ons die getalle kies en die berekeninge uitvoer.

Besluit

X - onbekende nommer

2x - verdubbel die onbekende nommer

x + 2x - onbekende getal plus dubbel

x + 2x = 12 - problematiese vergelyking

Voeg dieselfde letters by om op te los. Gaan dit na:

x + 2x = 12

3x = 12

x = 12/3

x = 4

Het jy verstaan Kom ons kyk na meer voorbeelde:

onbekende nommer (2)

probleem

Wat is die getal wat die getal 25 by die viervoud byvoeg?

X - onbekende nommer

Viervoudig die getal

X + 4x - nommer by viervoud gevoeg

x + 4x = 25 - vergelyking

Besluit

x + 4x = 25

5 x = 25

x = 5/25

x = 5