Op hierdie manier volg die elemente wat in 'n numeriese volgorde gegroepeer is, 'n opeenvolging, dit wil sê 'n volgorde in die versameling.

Klassifikasie

Getalreekse kan eindig of oneindig wees, byvoorbeeld:

SF = (2, 4, 6,…, 8)

SYo = (2,4,6,8…)

Let op dat wanneer snare oneindig is, dit aan die einde deur 'n ellips aangedui word. Dit is ook die moeite werd om te onthou dat die elemente van die reeks deur die letter a aangedui word. Byvoorbeeld:

1ste element: a1 = 2

4de element: a4 4 = 8

Die laaste term in die ry word die nde genoem en word voorgestel deurn. In hierdie geval is die an van die vorige eindige volgorde sou element 8 wees.

Daarom kan ons dit soos volg voorstel:

SF = (a1el2el3, ..., hyn)

SYo = (a1el2el3eln...)

Opleidingswetgewing

Die vormingswet of algemene term word gebruik om enige term in 'n ry te bereken, uitgedruk deur die uitdrukking:

unn = 2n2 - 1

Herhalingswet

Die wet van herhaling laat toe om elke term van 'n numeriese volgorde uit voorgaande elemente te bereken:

unn = an-1, an-2, ... a1

Rekenkundige progressies en meetkundige progressies.

Twee soorte getalreekse wat algemeen in wiskunde gebruik word, is rekenkundige en meetkundige progressies.

Rekenkundige progressie (AP) is 'n reeks reële getalle wat bepaal word deur 'n konstante r (verhouding), wat gevind word deur optelling tussen een getal en 'n ander.

Die geometriese progressie (PG) is 'n numeriese volgorde waarvan die konstante verhouding (r) bepaal word deur 'n element met die kwosiënt (q) of die verhouding PG te vermenigvuldig.

Sien die voorbeelde hieronder om beter te verstaan:

PA = (4,7,10,13,16… an…) Oneindige verhouding (r) 3

PG (1, 3, 9, 27, 81, ...), toenemende verhouding van die verhouding (r) 3

Lees die Fibonacci-volgorde.

Oefening is opgelos

Volg 'n opgeloste oefening om die begrip getalvolgorde beter te verstaan:

1) Wat is die volgende ooreenstemmende getal in die volgende reekse volgens die patroon van die getalvolgorde:

a) (1, 3, 5, 7, 9, 11, ...)
b) (0, 2, 4, 6, 8, 10, ...)
c) (3, 6, 9, 12, ...)
d) (1, 4, 9, 16, ...)
e) (37, 31, 29, 23, 19, 17, ...)