Un identiteitsmatriks of 'n verskeidenheid aandrywers, aangedui deur die letter Yo, is 'n soort vierkantige en diagonale matriks.

Dit is omdat al die elemente op die hoofdiagonaal gelyk is aan 1 en die res gelyk is aan 0.

Onthou dat die vierkantige matriks een is wat dieselfde aantal kolomme en rye het.

byvoorbeeld:

wees Un 'n identiteitsmatriks van orde n, Un is die identiteitsmatriks van orde n (In)

Eiendomme

  • Die identiteitsmatriks word deur I aangeduin, waar hy n stem ooreen met die volgorde van die matriks. As dit dus drie rye en drie kolomme het, word dit 'n derde-orde identiteitsmatriks genoem.
  • A. Ekn = Ekn . A = A: hierdie eienskap behels matriksvermenigvuldiging, waar A 'n kwadraat van orde n is. Dit beteken dat die identiteitsmatriks neutraal is, dit wil sê enige matriks vermenigvuldig met die identiteitsmatriks, sal die matriks self tot gevolg hê.identiteitsmatrikseienskappe

Hy het in die voorportaal geval!

Laat A, B en C vierkantige matrikse van orde 2 wees, sodat A. B = I, waar l die identiteitsmatriks is.

Die matriks X is sodanig dat AX A = C gelyk is aan:

a) vC B
BA2) -1 . C
c) C. (A.-1)2
d) AC B