Waarom vernietig God nie die duiwel nie? El duiwel is 'n engel wat besluit het om ongehoorsaam te wees aan God. Sy missie deur die geskiedenis was om die ergste instinkte van die mens te probeer ontwaak om hom van die weg van goeie en ewige lewe af te lei. Dit is die verpersoonliking van die bose in die wêreld.

Elke Christen ken die figuur van die duiwel, maar min mense verstaan ​​die rede waarom God, as sy skepper en die magtigste wese in die skepping, hom nie vir ewig vernietig nie. Om hierdie rede, sedert Ontdek.online ons sal probeer om 'n logiese rede vir hierdie vraag te gee.

Waarom vernietig God nie die duiwel nie? Wat is die oorsaak?

Dit veroorsaak dat God nie die duiwel vernietig nie

Dit veroorsaak dat God nie die duiwel vernietig nie

Die Bybel verduidelik nie waarom God die duiwel nie dadelik vernietig het nie, maar dit sê wel dat Hy hom eendag sal vernietig. God het die regte tyd vir alles. Daarom, die duiwel hy sal sy straf ontvang.

1. As God die Duiwel vernietig, moet hy die mens vernietig

Toe die duiwel in opstand kom teen God, is hy nie onmiddellik vernietig nie. Dieselfde gebeur met Adam en Eva toe hulle gesondig het. As God die duiwel onmiddellik vernietig het, sou hy moes vernietig Adam en Eva (en almal wat sondig) ook onmiddellik. God hou nie daarvan om te sien hoe sy skepsels vergaan nie. Hy wil almal 'n tweede kans gee.

Want ek wil nie dood van die wat sterwe, spreek die Here HERE; bekeer u dan, en u sal lewe.

Esegiël 18:32

2. Die Duiwel sal mettertyd vernietig word

God laat die duiwel 'n geruime tyd voortbestaan, maar die duiwel is reeds gedoem. Hy het God heeltemal verwerp, berou nie en laat ander sondig. Daarom, op die regte tyd ontvang u die straf wat God opgelê het.

Daarom, wees bly, hemele en julle wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see! omdat die duiwel met groot woede na u toe gekom het, wetende dat hy min tyd het. 

Openbaring 12: 12

God het die duiwel nog nie vernietig nie omdat hy so geduldig is. Die duiwel sal op die oordeelsdag vernietig wordsaam met almal wat hulle nie bekeer het van hulle sondes nie. Daardie dag het nog nie gekom nie, want God wil nie hê dat iemand moet sterf nie. Hy wil hê dat almal die kans moet kry om hulle te bekeer. Aan die verhoor Laastens is alle moontlikhede verby.

Daarom, verheug julle, hemele, en julle wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see! Omdat die duiwel met groot woede na u toe gekom het, wetende dat hy min tyd het.

2 Petrus 3: 9-10

3. God gebruik die Duiwel om ons die regte weg te wys

Tot die dag van sy straf aanbreek, het die duiwel beperkte mag op aarde. Probeer mense van God skei en nooi hulle om te sondig, maar God weet alles wat die duiwel teen Hom doen en sy planne is baie groter. God gebruik selfs die werke van die duiwel om sy doel te bereik! Die duiwel kan nie God se planne dwarsboom nie.

Die raad van die Here sal vir ewig bly; Die gedagtes van sy hart vir alle geslagte.

Salmo 33: 11

Die duiwel veroorsaak baie probleme in die wêreld, maar God wys dat sy liefde baie kragtiger is. Die duiwel dit wys ons hoe 'n wêreld sonder God is. God wys ons hoe 'n wêreld herstel word deur sy liefde. God is nie tevrede met die duiwel se werke nie, maar hy gebruik dit om ons te wys dat sy weg beter is.

Maar die wet is ingestel sodat die sonde in oorvloed sou wees; maar toe die sonde oorvloedig was, was die genade des te meer; sodat net soos die sonde geheers het tot die dood toe, so ook die genade Geregtigheid vir die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here.

Romeine 5: 20-21

Dit was dit! Hoop jy verstaan waarom vernietig God nie die duiwel nie?. As jy nou wil weet hoe is die geesteswêreld volgens die Bybel, gaan verder blaai Ontdek.online.

Hoe