Waarom sê hulle Jesus, die Seun van Dawid? Die vraag wat baie Christene stel, is waarom Jesus, wat byna 1000 jaar na Dawid gebore is, as sy seun uitgeroep word. Vir baie mense is dit egter moeilik om te verstaan, die werklike rede kan in die Bybel gevind word. Lees verder hieronder om die antwoord te kry wat u soek.

Waarom sê hulle Jesus, die Seun van Dawid?

Waarom sê hulle Jesus, die Seun van Dawid?

Waarom sê hulle Jesus, die Seun van Dawid?

Jesus is die seun van Dawid genoem omdat hy dit was afstammeling van Dawid en erfgenaam van die belofte van Dawid. Jesus was 'n seun van God, maar hy het 'n man geword. As man was hy 'n afstammeling van koning Dawid.

"Oor sy Seun, onse Here Jesus Christus, wat uit die geslag van Dawid was na die vlees, wat met krag verklaar is na die Seun van God, deur die opstanding uit die dood."

Romeine 1: 3-4

Dawid het ongeveer duisend jaar voor Jesus gelewe. Toe mense Jesus 'seun van Dawid' noem, was dit in die sin van 'afstammeling«. Josef, die vader van Jesus, is ook die seun van Dawid genoem, met dieselfde betekenis.

'En hieroor nadink, sien 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en vir hom sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, u vrou, te ontvang nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees . "

Matteus 1: 20

Daarom, om hierdie konsep te verstaan, moet ons verstaan ​​dat die woord "seun van", het meer betekenisse as die huidige. Ek bedoel, ook kan verstaan ​​word as 'afstammeling van'.

Terwyl hy op aarde was, word Jesus beskou as die seun van Josef. Aangesien Josef 'n direkte afstammeling van koning Dawid was, het Jesus ook die reg gehad om erken te word as 'n afstammeling van Dawid.

Hoe belangrik is die titel "Seun van Dawid"?

Hoe belangrik is die titel Seun van Dawid

Hoe belangrik is die titel Seun van Dawid

Die Seun van Dawid was die Messias, die Verlosser wat die Jode verwag het. Volgens die beloftes wat God dwarsdeur die Ou Testament gemaak het, het die Jode geweet dat die Verlosser van die wêreld sou wees:

  • Joods:  God jy belowe Abraham, stamvader van alle Jode, wat deur hul afkoms al die mense op aarde sou geseën word; Hierdie belofte is oorgedra aan sy seun Isak en sy kleinseun Jakob:

    'En Ek sal van jou 'n groot nasie maak, en ek sal jou seën en jou naam groot maak, en jy sal 'n seën wees. Ek sal diegene seën wat jou seën, en die wat jou vervloek, sal ek vloek; en al die geslagte van die aarde sal in u geseën word » (Genesis 12: 2-3).

  • Uit die stam van Juda: Jakob het dit geprofeteer die stam van Juda sou regeer oor al die ander stamme van Israel:

    «Die septer van Juda sal nie weggeneem word nie, en die wetgewer nie tussen sy voete totdat Silo kom nie; En die volke sal tot hom vergader »(Genesis 49:10).

  • Van David se familie: God het Dawid belowe dat sy nageslag vir ewig sal regeer.

    «Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene; ek het Dawid, my kneg, gesweer en gesê: Ek sal u nageslag vir ewig bevestig en u troon bou van geslag tot geslag. Selah»(Psalm 89: 3-4).

As 'n direkte afstammeling, in menslike terme, van David, Jesus het aan al die vereistes voldoen om die Messias te wees. Sy identifisering as die seun van Dawid was belangrik om te bewys dat Jesus die erfgenaam was van die beloftes, die Verlosser waarop almal gewag het.

Toe mense Jesus die seun van Dawid noem, het hulle erken dat hy die Verlosser is. Hulle bely hulle geloof in Jesus.

"En die hele volk was verbaas en sê: Is dit die Seun van Dawid?"

Matteus 12: 23

Seun of heer van Dawid?

Wat was Jesus, die seun of heer van Dawid

Wat was Jesus: seun of heer van Dawid

Jesus het die Fariseërs op die proef gestel en gevra hoe die Heiland terselfdertyd Dawid se seun en ook sy Heer kan wees. Die profesieë het gesê dat hy 'n afstammeling van Dawid sou wees, maar Dawid het ook geprofeteer dat die Messias sy heer sou wees. Die seun het geen gesag oor sy vader gehad nie, so hoe kon Dawid die dienaar van sy seun wees?

En toe die Fariseërs saam was, vra Jesus hulle en sê: Wat dink julle van die Christus? Wie is sy pa ?.

Hulle sê vir hom: Van Dawid.

Hy sê vir hulle: Hoe noem Dawid hom dan in die Gees Here:

Die Here het vir my Here gesê:
Sit aan my regterkant
Totdat Ek jou vyande jou voetbank maak?

As Dawid hom Here noem, hoe is sy seun dan?

Matteus 22: 41-45

Jesus het hierdie vraag gevra omdat die Fariseërs gedink het dat hulle die waarheid het, maar hulle wou nie aanvaar dat hy die Verlosser is nie. Jesus het getoon dat hulle nie alles weet nie. Die antwoord op die raaisel was dit Jesus het slegs in menslike terme van Dawid afgestam. Jesus was ook God, so hy het bestaan ​​lank voordat Dawid gebore is en was groter as hy.

Dit was dit! Ons hoop dat hierdie artikel u gehelp het om die rede daarvoor te verstaan waarom sê hulle Jesus, die seun van Dawid?. As u nou wil leer hoe u u intimiteit met God kan verhoog, wys ons u in 5 stappe.

Hoe