Hoekom is tiendes belangrik? Tiendes in die Bybel was 'n Ou-Testamentiese praktyk, maar die gelowige vandag word steeds genooi om dit aan God te bied. In die Bybel, tiendes is 'n manier om God te dank. Die tiendes het die tempel, die priesters, die Leviete en die armes ondersteun.

Waarom tiendes belangrik is volgens die Bybel

Om die belangrikheid van tiendes te verstaan, ons moet teruggaan na sy oorsprong en sy ware betekenis. Op hierdie manier kan ons die vraag wat ons onsself aan die begin van die artikel gevra het, korrek beantwoord.

Wat beteken tiendes?

Tiende beteken "tiende deel." Die Jode het 'n tiende van hul inkomste aan God gegee. As dit in Spanje was, beteken dit dat vir elke 10 euro wat 'n persoon in sy salaris ontvang het, hy 1 euro aan God sou gee. As jy 1000 euro gewen het, sou jy 100 euro gee, ensovoorts.

In die tyd van die Ou Testament het die mense het hoofsaaklik van die landbou geleef. Daar was nie veel geld nie en transaksies is gemaak deur een produk vir 'n ander te verruil. Daarom is tiendes hoofsaaklik gegee op landbouprodukte, soos skape, meel en olie. Diegene wat nie die produkte na die tempel kon vervoer nie, kon dit verkoop en die geld oorhandig.

“En toe hierdie bevel bekend gemaak is, het die kinders van Israel baie eerstelinge van graan, wyn, olie, heuning en van al die vrugte van die aarde gegee; hulle het ook die tiendes van alle dinge in oorvloed gebring.

En die kinders van Israel en Juda wat in die stede van Juda gewoon het, het op dieselfde wyse die tiendes van die beeste en van die kleinvee gegee; en hulle het die tiendes van die geheiligdes gebring, van die dinge wat hulle aan die HERE hulle God beloof het, en hulle het dit op hope neergelê.

In die derde maand het hulle die stapels begin vorm, en in die sewende maand het hulle klaargemaak.

2 Kronieke 31: 5-7

Waarvoor was die tiende?

Tiendes was 'n verordening vir die Jode en dit het gedien om God te dank. Die Bybel leer dat alles wat ons het deur God aan ons gegee is. God is die ware eienaar van alles in die wêreld. Tiendes was 'n manier om dit te erken sy bestaan ​​het van God afgehang, nie sy rykdom nie.

“Wie het my eerste gegee, sodat ek kan teruggee? Alles onder die hemel is myne." 

Job 41: 11

Die tiende is ook gebruik om die tempel te ondersteun. Die tempel het soms herstelwerk nodig gehad, en tiendes het die uitgawes gedek. Die tiende het ook die priesters en Leviete ondersteun, dat hulle nie die land van erfenis ontvang het soos die ander Israeliete nie; Hulle was die godsdienstige leiers en was toegewy aan tempeldiens en om die mense die Skrifte te leer.

Die tiende het ook 'n sosiale funksie gehad. In die Bybel is liefde vir God altyd gekoppel aan naasteliefde. Daarom, 'n deel van die tiendes is aan die armes gegee, om jou situasie te verlig. Tiendes was 'n manier van betoon genade en skep sosiale gelykheid.

 

“Aan die einde van elke drie jaar moet jy al die tiendes van jou produkte van daardie jaar neem, en jy moet dit in jou stede hou.

En die Leviet wat geen deel of erfdeel by jou het nie, en die vreemdeling, die weeskind en die weduwee wat in jou stede is, sal kom en eet en versadig word; sodat Jehovah jou God jou sal seën in al die werk wat jou hande doen.”

Deuteronomium 14: 28-29

Is tiendes 'n gebod vir 'n Christen?

Nee, tiendes is nie 'n gebod vir die Christen nie, maar dit word aanbeveel. Jesus het ons nie beveel om tiendes te gee nie, maar hy het ons geleer hoe belangrik dit is om te gee.

Christelike offergawes moet dieselfde funksie as tiendes hê:

 • Dankie- Ons bestaan ​​kom van God en ons moenie vasgevang word deur die liefde vir geld nie.

  “Niemand kan twee here dien nie; want óf hy sal die een haat en die ander liefhê, óf hy sal aan die een toegewyd wees en die ander verag. Jy kan nie God en rykdom dien nie. Matteus 6: 24

 • Dek kerkuitgawes: Gesonde verstand bepaal dat enige iemand wat kerk wil geniet, moet help met die uitgawes.
 • Ondersteun werkers: wie werk om die kerk te dien, verdien om deur die kerk ondersteun te word.
 • Help diegene wat die nodigste is: Christene moet hul armste broers help

'n Tiende is net 'n aanbevole hoeveelheid, wat nie te swaar is nie. Die vroeë Christene het hulle nie tot tiendes beperk nie; Hy het baie meer gegee, volgens die behoeftes van die kerk. Die Nuwe Testament gee 'n paar aanbevelings oor hoe om te gee:

 

En daar was geen behoeftige onder hulle nie; want almal wat lande of huise besit, het dit verkoop en die prys van wat verkoop is, gebring en dit aan die voete van die apostels neergelê; en dit is aan elkeen uitgedeel volgens sy behoefte.

Handelinge 4: 34-35

Hoe om tiendes vir 'n Christen te gee

 • Volgens jou moontlikhede: God wil nie hê jy moet meer gee as wat jy kan nie.

  “Want as daar eers die gewillige wil is, sal dit aanvaar word volgens wat 'n mens het, nie volgens wat jy nie het nie. Want ek sê dit nie sodat daar plek is vir ander en vir jou bekrompenheid nie.”  2 Korintiërs 8: 12-13

 • gereeldDit is goed om in die gewoonte te kom om gereeld te gee.

  “Wat die offer aan die heiliges betref, doen julle ook soos Ek in die gemeentes van Galasië beveel het. Elke eerste dag van die week sit elkeen van julle iets opsy, soos dit voorspoedig is, en hou dit, sodat wanneer ek aankom, dan geen offergawes ingesamel word nie ».  1 Korintiërs 16: 1-2

 • Met vreugde: Om te gee is nie 'n verpligting nie, dit is 'n seën, want dit beteken dat God voorsien het.

Dit was dit! Ons hoop dat hierdie artikel u twyfel opgelos het en dat u nou verstaan waarom tiendes belangrik is. As jy wil aanhou leer en wil weet hoe om ongelowiges te evangeliseer, gaan verder blaai Ontdek.online.

Hoe