Waarom het God die duiwel geskep?. Die Bybel sê nie hoekom God die duiwel geskep het nie, maar dit sê wel God het alles geskep om goed te wees. Hy weet alles wat gaan gebeur, daarom het hy dit geweet die duiwel sou rebelleer. Tog het God gedink die duiwel is die moeite werd om te skep.

En God het alles gesien wat Hy gemaak het, en kyk, dit was baie goed. En die aand en die môre was die sesde dag.

Genesis 1:31

God het die duiwel geskep om 'n engel te wees, maar die duiwel het besluit om teen God in opstand te kom. Die duiwel, soos ons, het 'n vrye wil. Ek kon kies of ek goed wou wees of nie. Toe die duiwel God verwerp het, het hy sleg geword, want alle goeie dinge kom van God af.

God sien en weet alles: die verlede, die hede en die toekoms.

Onthou die dinge wat verby is uit die ou tyd; want Ek is God, en daar is geen ander God nie, en daar is niks soos Ek nie, wat aangekondig het wat van die begin af kom, en van ouds af wat nog nie gedoen is nie; dat ek sê: My raad sal bly staan, en ek sal doen wat ek wil;

Jesaja 46: 9-10

 

Daarom, toe hy die duiwel geskep het, het hy reeds geweet dat hy sleg sou word. Die Bybel verduidelik nie hoekom God dit 'n goeie idee gedink het om 'n wese te skep wat dit sou soveel lyding veroorsaak. Maar die Bybel sê dit God het 'n goeie plan en dat al die dinge wat hy doen en laat gebeur deel van daardie plan is.

En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, dit is hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Romeine 8:28

Waarom God die duiwel geskep het: hoofredes

Hoekom het God die duiwel geskep

Hoekom het God die duiwel geskep

Reageer op die redes hoekom God het die duiwel geskep Dit is nie 'n maklike taak nie. Vanuit ons beperkte kosmologiese siening is dit moeilik om die plan van 'n ewige wese te ken. Daarom kan ons net Sy woord ontleed om Sy aansprake te probeer verstaan.

Vervolgens gaan ons probeer om 'n bietjie lig op hierdie onderwerp te werp.

1. God is liefde

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. En esto se mostró God se liefde para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.

1 Johannes 4: 8-9

Hy is lief vir almal en is hartseer as iemand teen Hom in opstand kom.God wil nie hê dat iemand hel toe moet nie. Hy het ons so lief dat hy aan die kruis gesterf en weer opgestaan ​​het sodat ons gered kan word.

Want ek wil nie dood van die wat sterwe, spreek die Here HERE; bekeer u dan, en u sal lewe.

Esegiël 18:32

2. God is regverdig

Omdat U nie 'n God is wat behae het in die kwaad nie; Die slegte ou sal nie saam met jou lewe nie.

Psalm 5: 4

Hy duld nie kwaad nie. God laat ons toe om te kies of ons hom wil liefhê of nie (sonder keuse is daar geen liefde nie). Wie boosheid kies en teen God in opstand kom, kan nie in sy teenwoordigheid bly nie. Die hel is eenvoudig 'n ewigheid heeltemal apart van God, die bron van lewe en alles wat goed is.

Elke goeie gawe en elke volmaakte gawe daal uit die hoogte neer, van die Vader van die ligte, in wie daar geen verandering of skaduwee van verandering is nie.

Jakobus 1:17

3. God het die duiwel geskep om vir ons te wys dat ons 'n keuse het

God dwing ons nie om Hom lief te hê nie, want dit sou nie liefde wees nie. In die duiwel wys God vir ons die alternatief vir sy liefde. Danksy die teenwoordigheid van die Duiwel wys God vir ons hoe 'n lewe sonder God is.

4. God het die duiwel geskep om te wys dat Sy liefde beter is.

God gebruik die werke van die duiwel om te wys hoe groot sy liefde vir ons is, of miskien het God 'n groter plan, wat ons nie verstaan ​​nie. In elk geval, met al die verkeerde besluite wat ons en die duiwel neem, gebruik God alles om iets moois te maak.

Maar die wet is so ingestel die sonde oorvloedig; maar toe die sonde toegeneem het, het die genade des te meer toegeneem; sodat soos die sonde in die dood geheers het, so die genade ook kon heers Geregtigheid vir die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here.

Romeine 5: 20-21

Dit was dit! Ons hoop dat hierdie kort artikel jou help om te verstaan ​​hoekom God die Duiwel geskep het. As jy nou wil weet hoekom vernietig God nie die Duiwel nie, gaan verder blaai Ontdek.online.

Hoe