Soos was die hofsaak van Jesus. Die lewe van Jesus is vol misterie, wonderwerke, leringe en onbekendes wat ons vandag nog probeer uitklaar. Ons het egter genoeg inligting oor wat in gebeur het sy laaste lewensdae waarin hy verhoor en vermoor is.

uit Ontdek.online Ons wil vir jou vertel wat gebeur het vandat Jesus op die berg Golgota in die tronk was totdat Pilatus die opdrag gegee het dat die kruisiging uitgevoer moet word. Onthou dat al die inligting ondersteun word deur die Bybel.

 

Hoe was die verhoor van Jesus volgens die Bybel

Jesus se verhoor was a onregverdige en onwettige prosesl. Jesus is ter dood veroordeel deur die afguns van sy aanklaers. Dit was eerste onder die Joodse wet verhoor, dan onder die Romeinse reg.

Selfs voordat Jesus gearresteer is, het die godsdienstige leiers van die Jode hulle het reeds besluit dat hy moet sterf. Hulle wou hom nie doodmaak omdat hy 'n misdaad gepleeg het nie, maar hulle was jaloers en bedreig deur die gewildheid van Jesus.

Die Fees van Ongesuurde Brode, wat die Pasga genoem word, was naby. En die owerpriesters en skrifgeleerdes het gesoek na maniere om Hom dood te maak; omdat hulle die mense gevrees het.

Lukas 22: 1-2

Die verhoor van die Sanhedrin teen Jesus van Nasaret

Die oordeel van die Sanhedrin

Die oordeel van die Sanhedrin

Die nag van sy arrestasie is Jesus na die huis van Annas, die skoonpa van die hoëpriester Kajafas, geneem. Later het Annas Jesus na Kajafas gestuur om deur die Sanhedrin geoordeel te word. Gedurende daardie nag het die owerpriesters en lede van die Sanhedrin Jesus ondervra en redes gesoek om hom te veroordeel. Maar Jesus het stilgebly en nie op hulle beskuldigings gereageer nie.

Toe het die hoëpriester, wat in die middel opgestaan ​​het, vir Jesus gevra en gesê: Antwoord U niks nie? Wat getuig hulle teen jou? Maar hy het stilgebly en niks geantwoord nie. Die hoëpriester het Hom weer gevra en vir Hom gesê: Is U die Christus, die Seun van die Geseënde?

Markus 14:60-61

Dan die Sanhedrin het getuies gesoek wat valse beskuldigings teen Jesus gemaak het. Maar al die beskuldigings wat teen Jesus gemaak is, was inkonsekwent. Dan sal ek hulle het Jesus gevra of hy die Christus is, die Seun van God. Het ja gesê en hulle het dit as aanvaar godslastering bewys. Hulle het Jesus geslaan en hom ter dood veroordeel.

 

Maar Jesus het geswyg. Toe sê die hoëpriester vir hom: Ek besweer u deur die lewende God om vir ons te sê of u die Christus is, die Seun van God.

Jesus sê vir hom: Jy het dit gesê; en verder sê Ek vir julle dat julle van nou af die Seun van die mens sal sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel.

Toe skeur die hoëpriester sy klere en sê: Hy het gelaster! Wat meer behoefte het ons vir getuies? Hier is dit, nou het jy sy godslastering gehoor.

Matteus 26: 63-65

Die Romeinse verhoor van Jesus

Die Romeinse Oordeel

Die Romeinse Oordeel

Vroeg in die oggend, die godsdienstige leiers van die dorp hulle het Jesus na Pilatus gebring, die Romeinse goewerneur. Net Pilatus kon bestel dood van Jesus. Die Sanhedrin het nie daardie reg gehad nie.

Om Pilatus te oortuig, het die Joodse leiers Jesus daarvan beskuldig rebellie bevorder teen die Romeinse Ryk, wat mense verbied om belasting te betaal en homself koning te verklaarPilatus het Jesus ondervra, maar het geen rede gevind om Hom te veroordeel nie, daarom het hy Jesus na Herodes, die koning van Galilea, gestuur, want Jesus was 'n Galileër.

Toe het die hele skare van hulle opgestaan ​​en Jesus na Pilatus gelei. En hulle het hom begin beskuldig en gesê: Ons het gevind dat hierdie een die nasie verdraai en verbied om aan die keiser belasting te gee, deur te sê dat hy self die Christus is, 'n koning.

Lukas 23: 1-2

Herodes was nuuskierig om Jesus te ontmoet en wou een of ander wonderwerk sien. Hy het vir Jesus gevra, maar Jesus het nie geantwoord nie. Herodes het toe met Jesus gespot en hom teruggestuur na Pilatus, geklee in 'n pragtige kleed, asof hy 'n koning is..

Toe het Herodes met sy soldate hom verag en bespot en hom pragtige klere aangetrek; en hom na Pilatus teruggestuur. En Pilatus en Herodes het daardie dag vriende geword; want tevore was hulle in vyandskap met mekaar.

Lukas 23: 11-12

Pilatus het dit verstaan Jesus was onskuldig en die godsdienstige leiers het uit afguns opgetree. Hy het probeer om Jesus te bevry deur die tradisie om 'n gevangene tydens Paastyd te bevry. Maar in plaas daarvan om Jesus te kies, die volk het 'n misdadiger met die naam Barabbas gekies. Pilatus het toe besluit sweep vir Jesus as straf, maar dit het nie die skare kalmeer nie, wat aangehou het om aan te dring dat Jesus moet sterf.

 

Toe gaan Pilatus weer uit en sê vir hulle: Kyk, ek bring hom na buite, sodat julle kan verstaan ​​dat ek geen misdaad by hom vind nie.

En Jesus het uitgekom, met die doringkroon en die purper kleed aan. En Pilatus sê vir hulle: Hier is die man!

Toe die owerpriesters en die dienaars Hom sien, het hulle uitgeroep en gesê: Kruisig Hom! Kruisig hom! Pilatus sê vir hulle: Neem Hom self en kruisig Hom; want ek vind geen misdaad in hom nie.

Johannes 19: 4-6

Die Jode het begin sê dat Pilatus nie 'n vriend van die keiser was nie, omdat hy Jesus beskerm het, wat rebellie teen Caesar bevorder het. Gekonfronteer met hierdie gevaarlike beskuldiging, Pilatus het die verantwoordelikheid vir die lot van Jesus ontken en Hom oorgegee om gekruisig te word. Die Romeinse soldate het Jesus geneem en Hom gekruisig.

Sedertdien het Pilatus probeer om hom vry te laat; maar die Jode het uitgeroep en gesê: As jy hierdie man loslaat, is jy nie die keiser se vriend nie; elkeen wat homself koning maak, staan ​​die keiser teë.

Johannes 19:12

Wat was die doel van Jesus se verhoor?

Alles wat tydens Jesus se verhoor gebeur het, was onregverdig. Die Sanhedrin-verhoor was 'n skyn, om die voorkoms van geregtigheid te handhaaf en 'n verskoning te vind om Jesus dood te maak. By die verhoor voor Pilatus en Herodes was dit duidelik dat Jesus onskuldig was, maar die Romeine het toegegee aan die druk van die mense en geïgnoreer Geregtigheid.

Die oordeel van Jesus het die sonde van die wêreld uitgelig. Die volmaaktheid van Jesus pla diegene wat in sonde lewe. Maar Jesus het reeds geweet dat dit alles moes gebeur. Hy moes vir almal se sondes sterf. Dit het gelyk of boosheid en onreg geseëvier het, maar tDrie dae later is Jesus opgewek en goed gewen.

Dit was dit! Ons hoop dat hierdie artikel jou help om te verstaan hoe was die verhoor van Jesus volgens die Bybel. As jy nou belangstel om te weet die redes waarom 'n Christen gedoop moet word, gaan verder blaai Ontdek.online.

Hoe