Hoe was die skepping van die wêreld volgens die Bybel. Deur die geskiedenis heen het verskillende kulture probeer om die oorsprong van die wêreld te beantwoord. Aan die ander kant probeer die wetenskap 'n bietjie lig werp op die onderwerp. Die mees verhoorde en mees bestudeerde verhaal in die Weste vir duisende jare is egter die verhaal wat in die Bybel vertel word.

Alhoewel dit waar is dat dit vandag onwaarskynlik is om dit te glo die wêreld binne 7 dae geskep kon word, moet daarop gelet word dat die bybel nie 'n letterlike werk is nie, maar 'n literêre werk. So kan ons groot waarhede vind oor die skepping van die wêreld.

Hoe was die skepping van die wêreld volgens die Bybel

Volgens die Bybel was die skepping van die wêreld 'n daad van god. Met u woorde, God vorm al die elemente van die heelal en gee lewe aan alle wesenss. Aan die begin van die skepping het die aarde geen vorm gehad nie, daar was net duisternis, chaotiese water en die Gees van God het daaroor beweeg. Toe, in 'n week, het God die wêreld gevorm wat ons ken.

Eerste dag die skepping van die wêreld volgens die Bybel

Eerste dag die skepping van die wêreld volgens die Bybel

Eerste dag die skepping van die wêreld volgens die Bybel

Op die eerste dag van die skepping van die wêreld het God gesê: "Laat daar lig wees" en lig verskyn. Lig en duisternis het geskei, en God het uit die tyd geroep dag van lig en 'n deel van die tyd in die nag donker. Dit is hoe die eerste dag ontstaan ​​het.

Aan die begin het God die hemel en die aarde geskep.

En die aarde was sonder vorm en leeg, en duisternis was op die dieptes, en die Gees van God het oor die waters beweeg.

En God het gesê: Laat daar lig wees; en daar was lig.

En God het gesien dat die lig goed was; en God het die lig van die duisternis geskei.

En God het die lig dag genoem, en die duisternis het Hy nag genoem. En dit was eendag aand en môre.

Genesis 1: 1-5

Tweede dag

God het die hemel op aarde geskep

God het die hemel op aarde geskep

Op die tweede dag, God het die hemel geskape (die atmosfeer) bo die aarde. Die lug het die water in die vloeibare toestand, op die oppervlak van die aarde, van die water in die gasvormige toestand geskei. So kom die watersiklus.

 

Toe sê God: Laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters en skei die waters van die waters af.

En God het die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel was, geskei van die waters wat bo die uitspansel was. En dit was so.

En God het die uitspansel hemel genoem. En die aand en die môre was die tweede dag.

Genesis 1: 6-8

Derde dag

Op die derde dag het God die aarde geskep

Op die derde dag het God die aarde geskep

Op die derde dag, God het die droë grond geskep. Die waters bedek die hele oppervlak van die aarde, en God het hulle beveel om terug te trek en 'n deel van die oppervlak bloot te laat. God het die droë deel van die land en na die water van die see. So het die vastelande en eilande.

Op dieselfde dag het God die aarde bedek met plantegroei. Elke soort plant het uit die aarde, van elke spesie, elke plant met die vermoë om voort te plant, ontstaan.

God het ook gesê: Laat die waters onder die hemel op een plek versamel, en laat dit droog word. En dit was so.

En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van waters het Hy see genoem. En God het gesien dat dit goed was.

Toe sê God: Laat die aarde groen gras voortbring, gras wat saad gee; vrugteboom wat vrugte dra volgens sy soort, dat sy saad daarin is, op die grond. En dit was so.

Die aarde het dus groen gras voortgebring, 'n gras wat saad dra volgens sy aard, en 'n boom wat vrug dra, waarvan die saad daarin is, volgens sy soort. En God het gesien dat dit goed was.

En die aand en die môre was die derde dag.

Genesis 1: 9-13

Vierde dag

Op die vierde dag het God die sterre geskep

Op die vierde dag het God die sterre geskep

Op die vierde dag het God die hemelliggame om die verloop van tyd (dae, maande, jare ...) te merk. Hy vul die lug (ruimte) met sterre en 'n ster geskep wat groter is as die aarde (die Sondag) om die dag op te helder. God het ook die Luna, 'n bietjie kleiner, om die nag te verlig.

 

Toe sê God: Laat daar ligte wees in die uitspansel van die hemele om die dag van die nag te skei; en dien as tekens vir die seisoene, vir dae en jare,

en laat hulle dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig op die aarde te gee. En dit was so.

En God het die twee groot ligte gemaak; hoe groter lig om die dag te regeer, en die minder lig om die nag te regeer; hy het ook die sterre gemaak.

En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig op die aarde te gee;

en om te heers oor die dag en oor die nag, en om die lig van die duisternis te skei. En God het gesien dat dit goed was.

En die aand en die môre was die vierde dag.

Genesis 1: 14-19

Vyfde dag

Op die vyfde dag het God waterdiere geskep

Op die vyfde dag het God waterdiere geskep

Op die vyfde dag het God die waterdiere. HY het dit beveel en die waters gevul met visse en ander waterdiere, groot en klein. God het ook geskep voëls, wat hom in staat gestel het om op die aarde te lewe en deur die lug te vlieg. God het die voëls en waterdiere geseën en hulle beveel om voort te plant om die wêreld vol te maak.

 

God het gesê: Laat die waters lewende wesens voortbring en voëls wat oor die aarde vlieg, in die oop uitspansel van die hemel.

En God het die groot seemonsters en elke lewende wese wat beweeg, geskep wat die waters volgens sy soort produseer, en elke gevleuelde voël volgens sy soort. En God het gesien dat dit goed was.

En God het hulle geseën en gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see en vermeerder die voëls op die aarde.

 En die aand en die môre was die vyfde dag.

Genesis 1: 20-23

Sesde dag

Op die sesde dag het God die landdiere en die mens geskep

Op die sesde dag het God die landdiere en die mens geskep

Op die sesde dag het God geskep landdiere. Elke soort dier wat op die aarde woon en nie vlieg nie, is daardie dag geskep, elk met die vermoë om voort te plant.

 

Toe sê God: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soort, diere en slange en diere van die aarde volgens hulle soort. En dit was so.

En God het diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en beeste volgens hulle soorte en al die diere wat op die aarde kruip, volgens hulle soorte. En God het gesien dat dit goed was.

Genesis 1: 24-25

Hoe was die skepping van die mens volgens die bybel

God het dus met Homself gepraat en besluit om 'n spesiale skepsel te vorm, na Sy beeld en gelykenis, om te heers oor al die diere wat Hy geskep het. So het hulle na vore gekom die man en die vrou.

God het die man en die vrou geseën en beveel hulle om voort te plant, die aarde te vul en te oorheers. Alle land-, waterdiere en vlieënde diere was onder sy bevel. God ook het plante as voedsel vir die mensdom en alle diere gegee. Dit is hoe God die skepping van die wêreld voltooi het.

 

Toe sê God: Laat ons 'n mens maak na ons beeld volgens ons voorkoms; en heers oor die visse van die see, oor die voëls van die hemel, oor die diere, oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.

En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het hy hulle geskep.

En God het hulle geseën en aan hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder; Vul die aarde en onderwerp dit, en heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde beweeg.

En God het gesê: Kyk, Ek gee jou al die plante wat saad dra, wat op die hele aarde is, en al die bome waarin vrugte is, en wat saad dra; dit is vir jou om te eet.

Vir elke dier op die aarde, vir al die voëls van die hemel en vir alles wat op die aarde kruip, waarin daar lewe is, sal elke groen plant voedsel wees. En dit was so.

God het alles gesien wat hy gemaak het, en kyk, dit was baie goed. En die aand en die môre was die sesde dag.

Genesis 1: 26-31

Sewende dag die skepping van die wêreld volgens die Bybel

Hoe was die skepping van die wêreld volgens die Bybel

Op die sewende dag het God gerus en sy skepping geseën

Op die sewende dag, God het gerus. Hy was tevrede, want alles wat hy geskep het, was goed. God het die sewende dag geseën en dit geheilig omdat dit die rusdag was.

So was dan die hemel en die aarde voltooi en hulle hele leër.

En op die sewende dag het God die werk voltooi wat hy gedoen het; en hy het op die sewende dag gerus van al die werk wat hy gedoen het.

En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al die werk wat hy in die skepping gedoen het.

Genesis 2: 1-3

Of dit letterlik of metafories is, die skeppingsverhaal wys ons dat die wêreld deur God geskep is. Dit was nie 'n kwessie van toeval nie. Die skepping van die wêreld wys ons ook ons ​​waarde as wesens gemaak na die beeld van God en ons rol as heersers en beskermers van die aarde. God is tevrede met sy skepping en wil ons seën met rus.

Dit was dit! Ons hoop dat hierdie artikel u sal help verstaan hoe was die skepping van die wêreld volgens die Bybel. As jy nou wil weet waarom God op die sewende dag gerus het, gaan verder blaai Ontdek.online.

Hoe