Hoe sal die nuwe Jerusalem lyk? Die nuwe Jerusalem verteenwoordig ons nuwe lewe in ewigheid. Dit sal heerlik wees en dit sal verlig word deur die teenwoordigheid van God. Die beskrywings van die Nuwe Jerusalem in die Bybel is simbolies, om ons te help om geestelike realiteite te verstaan.

Hoe die Nuwe Jerusalem sal wees volgens die Bybel

Hoe sal die nuwe Jerusalem lyk?

Hoe sal die nuwe Jerusalem lyk?

Die Nuwe Jerusalem word in Openbaring 21 en 22 beskryf as 'n groot en baie mooi stad, foutloos. Veilig en gebou met edelgesteentes en metale. Niks sleg sal die stad met 12 hekke binnekom nie. Daar sal nie meer hartseer, lyding of pyn in die nuwe Jerusalem wees nie. Dit kom uit die Hemel, na die Finale Oordeel en die vernuwing van alle dinge.

Metings van die Nuwe Jerusalem

In die apokalips van Johannes vertel hy wat die afmetings van die nuwe Jerusalem sal wees met oorweldigende presisie:

 • vorm: Kubus.
 • Breed: 2222,4 km.
 • Lank: 2222,4 km.
 • Muur dikte: 70 meter.

Wat verteenwoordig die nuwe Jerusalem?

Die nuwe Jerusalem verteenwoordig die ewige lewe in die teenwoordigheid van God. Dit is die lot van almal wat deur Jesus gered word. Die verskillende elemente van die stad gee ons 'leidrade' oor hoe hierdie wonderlike lewe sal wees:

 • Rein soos 'n bruid: daar sal geen sonde meer wees nie; ons sal volkome deur Jesus gereinig word; niks onrein kan die ewige lewe beërwe nie.
 • 12 poorte van die stamme van Israel: Dit was deur die volk Israel dat God alle volke geseën het met die koms van El Salvador wat die deure van die ewige lewe oopgemaak het.
 • 12 fondamente van die apostels: die onderrig van apostels oor Jesus is die fondament van die Kerk.
 • Die grootte van die stad: Die nuwe Jerusalem is groot! Daar is meer as genoeg plek vir almal in die ewige lewe.
 • Dik muur: verteenwoordig sekuriteit; Die ewige lewe is veilig en ons sal beskerm word teen skade.
 • Gebou met goud en edelgesteentes- Die ewige lewe is pragtig en blywend, dit sal nie eindig nie, en sy skoonheid sal nie vervaag nie.
 • Die lig van god: die heerlikheid van God sal sigbaar en duidelik wees en alle mense te alle tye lei.
 • Deure maak altyd oopDie ewige lewe is inklusief, elkeen wat God liefhet, van alle volke, kan ingaan.
 • Die rivier en die boom van die lewe: verteenwoordig herstel en genesing, vernuwing en oorvloed van lewe - alles kom van God.
 • Die troon van God: ons sal altyd naby God wees, in Sy teenwoordigheid.

Dit alles wys vir ons dat die ewige lewe baie goed is! Die nuwe Jerusalem sal baie beter wees as wat ons ons voorstel.

Wat sê die Bybel oor die Nuwe Jerusalem

Hoe die nuwe Jerusalem sal lyk en wat dit verteenwoordig

Hoe die nuwe Jerusalem sal lyk en wat dit verteenwoordig

En hy het my in die Gees weggevoer na 'n groot en hoë berg en my die groot heilige stad Jerusalem gewys wat van God uit die hemel neerdaal met die heerlikheid van God. En sy glans was soortgelyk aan dié van 'n uiters kosbare steen, soos jaspissteen, deurskynend soos kristal.

Design

Dit het 'n groot en hoë muur met twaalf deure gehad; en op die deure twaalf engele en name geskrywe, wat dié is van die twaalf stamme van die kinders van Israel; na die ooste drie deure; noord drie poorte; suid drie deure; wes drie deure.

En die muur van die stad het twaalf fondamente gehad, en daarop die twaalf name van die twaalf apostels van die Lam. Die een wat met my gepraat het, het 'n maatstaf van goud gehad om die stad, sy poorte en sy muur te meet.

Die stad is vierkantig en sy lengte is gelyk aan sy breedte; en hy meet die stad met die riet, twaalf duisend stadions; die lengte, hoogte en breedte daarvan is gelyk.

En hy het sy muur gemeet, honderd vier en veertig el, die maat van 'n mens, dit is die van 'n engel.

materiaal

Die materiaal van sy muur was jaspis; maar die stad was van suiwer goud, soos skoon glas; en die fondamente van die stadsmuur was met elke edelgesteente versier. Die eerste fondament was jaspis; die tweede, saffier; die derde, agaat; die vierde, smarag; die vyfde, oniks; die sesde, karneool; die sewende, chrisoliet; die agtste, beriel; die negende, topaas; die tiende, chrysopraas; die elfde, hiasint; die twaalfde, ametis.

funksies

Die twaalf poorte was twaalf pêrels; elkeen van die deure was 'n pêrel. En die stadsstraat was suiwer goud, deursigtig soos glas.

En ek het geen tempel daarin gesien nie; want die Here God, die Almagtige, is haar tempel en die Lam.

Die stad hoef nie die son of die maan daarop te skyn nie; omdat die heerlikheid van God dit verlig, en die Lam sy lig is.

En die nasies wat gered is, sal in die lig daarvan wandel; en die konings van die aarde sal hulle heerlikheid en eer daaraan bring.

Sy deure sal nooit bedags gesluit wees nie, want daar sal geen nag wees nie.

En hulle sal die heerlikheid en eer van die nasies daaraan bring.

Geen onrein ding sal daarin kom of 'n gruwel en leuen maak nie, maar slegs die wat in die lewensboek van die Lam geskryf is.

Toe wys hy my 'n skoon rivier van water van die lewe, skitterend soos kristal, wat uit die troon van God en van die Lam kom.

In die middel van die stadsstraat, en weerskante van die rivier, was die boom van die lewe wat twaalf vrugte voortbring en elke maand vrugte dra; en die blare van die boom was vir die genesing van die nasies.

En daar sal geen vloek meer wees nie; die troon van God en van die Lam sal in haar wees, haar dienaars sal haar dien, hulle sal haar aangesig sien en haar naam sal op hulle voorhoofde wees.

Daar sal geen nag meer daar wees nie; en hulle het nie die lig van 'n lamp of die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig; en hulle sal heers vir ewig en altyd. Openbaring 21:10 - 22: 5

Hoe belangrik is Jerusalem in die Bybel?

Toe Dawid die verbondsark na Jerusalem gebring het en Salomo die tempel gebou het, het Jerusalem die middelpunt van God se aanbidding in Israel geword. In die Bybel, Jerusalem verteenwoordig die plek van God se teenwoordigheid, waar mense gemeenskap met Hom sal hê Die stad self het geen spesiale krag nie, dit is slegs 'n simbool. Alle krag is in God, wat in gemeenskap met ons neerdaal.

Dit was dit! Ons hoop dat hierdie artikel jou help om te weet hoe die nuwe Jerusalem sal wees. As jy nou wil weet hoe is die geesteswêreld volgens die Bybel, gaan verder blaai Ontdek.online.

Hoe