Hoe sal die einde van die wêreld wees volgens die bybel. Die einde van die wêreld sal 'n tyd van vernietiging en oordeel, maar ook 'n tyd van hoop vir diegene wat Jesus liefhet. Daar is baie profesieë in die Bybel oor hoe die einde van die wêreld sal wees, maar ons sal nie alles verstaan ​​voordat dit gebeur nie. Die gelowige moet nie bang wees vir die einde van die wêreld nie.

Voor die einde van die wêreld sal daar verskeie dinge gebeur:

  • Baie oorloë.
  • Die koms van die antichris.
  • Natuurrampe
  • Honger en siekte.

Dit is 'n paar tekens dat die einde naby is. Na hierdie gebeure sal die einde van die wêreld.

Hoe sal die einde van die wêreld wees volgens die bybel

Beide die Antieke en die Nuwe Testament Hulle praat oor sekere gebeure wat aan die einde van die wêreld sal plaasvind:

1. Die koms van Jesus

Die koms van Jesus

Die koms van Jesus

Aan die einde van die wêreld sal Jesus terugkeer na bring oordeel, vestig geregtigheid en neem die heiliges hemel toe. Die koms van Jesus is die groot gebeurtenis wat Merk dit die einde van die wêreld. Die groot hoop van elke gelowige is dat ons nie in die steek gelaat is nie; eendag Jesus sal terugkeer om ons hemel toe te neem.

Dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn; en dan sal al die stamme van die aarde treur, en hulle sal die Seun van die mens sien sien kom op die wolke van die hemel, met krag en groot heerlikheid.

En hy sal sy engele stuur met 'n groot trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier winde, van die een einde van die hemel na die ander.

Matteus 24: 30-31

2. Die laaste geveg

Die laaste geveg

Die laaste geveg

Alle God se vyande sal verenig om teen Hom en die heiliges te veg. Die vyande sal baie wees, maar God sal hulle verslaan. Dit sal 'n dag van groot oorwinning vir God se volk wees.

En ek het gesien hoe die dier, die konings van die aarde en hulle leërs, saamgetrek het om te veg teen die een wat op die perd ry en teen sy leër.

En die dier is gevang, en daarmee ook die valse profeet wat daarvoor die tekens gedoen het waarmee hy diegene mislei het wat die teken van die dier ontvang het en sy beeld aanbid het. Hierdie twee is lewendig in 'n poel van vuur gegooi wat met swael brand.

En die ander is met die swaard wat uit die mond van die een wat op die perd ry, gedood, en al die voëls was versadig met hul voedsel.

apokalips 19: 19-21

3. Die vernietiging van die wêreld

Vernietiging van die wêreld

Vernietiging van die wêreld

God sal vernietig die wêreld geheel met vuur. Dit sal 'n dag van oordeel en straf wees vir die sonde wat die aarde bederf het. Alles wat onvolmaak is, sal vernietig word.

Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag; waarin die hemele met 'n groot geraas sal vergaan en die elemente wat verbrand word, vernietig sal word, en die aarde en die werke wat daarin is, sal verbrand.

2 Petrus 3: 10

4. Die opstanding en die finale oordeel

Die opstanding en die finale oordeel

Die opstanding en die hofsaak finale

Al die dooies sal opgewek word, sommige vir die oordeel, sommige vir die ewige lewe. Almal sal voor God gebring word en elkeen wat sy naam in die boek van die lewe laat skryf, sal hemel toe gaan, maar die verdoemdes sal in die vuurpoel gegooi word, saam met die duiwel en sy engele, wat ewige verderf ly.

En baie van diegene wat in die stof van die aarde slaap, sal wakker word, sommige tot die ewige lewe en ander tot ewige skaamte en verwarring.

Daniel 12: 2

5. Nuwe hemele en 'n nuwe aarde

Nuwe hemel en 'n nuwe aarde

Nuwe hemel en 'n nuwe aarde

Op die ou end, God sal alle dinge herstel en 'n wêreld skep met sy teenwoordigheid, sonder sonde of lyding. Al die geredde sal nuwe onverganklike liggame ontvang en hulle sal vir ewig by God lewe.

En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk na die tabernakel van God by mense, en Hy sal by hulle woon; en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God.

God sal elke traan van hulle oë afvee; en daar sal geen dood meer wees nie, nie meer huil nie, geen huil, geen pyn nie; omdat die eerste dinge gebeur het.

Openbaring 21: 3-4

Al hierdie gebeure sal aan die einde van die wêreld gebeur, maar niemand weet met sekerheid wanneer dit sal gebeur of die presiese volgorde van gebeure nie. Dit is 'n raaisel wat net God ken. Maar God het reeds gewaarsku dat dit eendag sal gebeur, so ons moet voorbereid wees. Die beste manier om voor te berei, is om op die regte manier te leef. Ons moet nie bang wees nie, want die einde van die wêreld sal 'n ewigheid van vreugde vir die gereddes inlui.

Maar ons hoop, volgens sy beloftes, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waarin hy woon Geregtigheid.

Daarom moet u, geliefdes, op hierdie dinge wag, ywerig wees om hom sonder vlek en onberispelik in vrede te vind.

Petrus 3: 13-14

Dit was dit! Ons hoop dat hierdie kort artikel u sal help verstaan hoe sal die einde van die wêreld wees volgens die bybel. As u belangstel om meer oor Bybelse begrippe te leer, laat ons u 'n artikel agter wat verduidelik Hoeveel soorte vas is daar in die Bybel?.

Hoe