Hoe om kinders volgens die Bybel op te voed. Die ouers is direk verantwoordelik vir die opvoeding van hul kinders. Daarom moet hulle hulle leer uit die weg van die Here, met onvoorwaardelike liefde, 'n gevoel van verantwoordelikheid en wysheid.

Un gesonde en gebalanseerde gesinsomgewing Dit is ook noodsaaklik om die ontwikkeling van kinders te help in hul sosiale, fisiese, emosionele, intellektuele en geestelike vorming, op alle ouderdomme en lewensfases.

Hoe om kinders volgens die Bybel stapsgewys op te voed

Hoe om kinders volgens die Bybel stapsgewys op te voed

Hoe om kinders volgens die Bybel stapsgewys op te voed

1. Leer om God en die naaste lief te hê

Leer om God lief te hê, te luister en sy Woord te gehoorsaam Dit is die beste onderrig wat u vir u kinders kan gee. Jesus lei ons ook oor hierdie groot gebooie: lief God bo alles en jou naaste soos jouself.

 

En jy sal die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die belangrikste gebod.

En die tweede is soortgelyk: Jy sal jou naaste liefhê soos jouself. Daar is geen ander opdrag nie groter as hierdie.

Markus 12: 30-31

2. Leer deur voorbeeld

Wees 'n goeie voorbeeld vir kindersDit is nie 'n maklike taak nie, maar dit is wel fundamenteel sodat hulle verwysings kan hê belangrik in jou lewe. Net soos die apostel Paulus, moet ons navolgers van Christus wees sodat kinders hom deur ons kan navolg.

 

Wees my navolgers soos ek van Christus is.

1 Korintiërs 11: 1

4. Leer gehoorsaamheid

La gehoorsaamheid is 'n fundamentele element in die opvoeding van enige kind. As u nie gehoorsaamheid kan inboesem nie, kan u nie die respek vir anderdaarom moet jy hom leer gehoorsaam:

 • Aan die ouers.

  Kinders, gehoorsaam u ouers in die Here, want dit is reg.

  Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met belofte;

  sodat dit met jou goed gaan en jy 'n lang lewe op aarde het. Efesiërs 6: 1-3

 • Aan die owerhede.

  Onderwerp u ter wille van die Here aan elke menslike instelling, hetsy aan die koning of die meerdere,

  en aan goewerneurs, soos deur hom gestuur om kwaaddoeners te straf en die wat goed doen, te prys.

  Omdat dit die wil van God is: dat u deur goed te doen die onkunde van dwase mense stil maak; 1 Petrus 2: 13-15

 • Respekteer en nederig voor alle mense.

  Eer almal. Wees lief vir die broers. Vrees God. Eer die koning. 1 Petrus 2:17

4. Leer oor die gevolge van slegte besluite

U kinders sal lewenslank talle verkeerde besluite neem en beslis 'n impak op hulself en ander hê. Daarom moet u hierdie les leer deur die goedheid, korrektheid en perke.

 

Moenie die straf van die Here verag nie, my seun,
Moet u nie moeg maak vir hul regstelling nie;
Omdat die Here diegene wat hy liefhet, straf,
Soos die vader vir die seun vir wie hy lief is.

Spreuke 3: 11-12

5. Onderrig Christelike waardes en beginsels

Die wêreld het nie goeie beginsels nie, veral Christelike waardes soos: ckarakter, geregtigheid, integriteit en geregtigheid. Leer u kinders sodat die lewe in die samelewing, die natuur en mense baat by die goeie vrugte daarvan.

 

My broers, kan die vyeboom olywe voortbring of die wingerdstok vye produseer? Geen bron kan dus sout en soet water gee nie.
Wie is wys en verstandig onder julle? Toon u werke in goeie sagmoedigheid deur goeie gedrag.

Jakobus 3: 12-13

6. Onderrig met u teenwoordigheid

Die teenwoordigheid van ouers is noodsaaklik vir die opvoeding van hul kinders. Dit is belangrik om in elke fase van hul lewe in u kinders se lewens teenwoordig te wees.

 

Onderrig die kind op pad,
En selfs as hy oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie.

Spreuke 22: 6

Hoe om kinders stapsgewys volgens die Bybel op te voed

Hoe om babas volgens die Bybel op te voed

In hierdie eerste fase vind die ontwikkeling van die kind plaas affektiewe interaksies, sensoriese prikkels en kontak met die buitewêreld. Ouers moet leer babas met liefde, na aanleiding van die voorbeeld van die hemelse Vader by ons. Wees baie omgee en liefdevol, en let op hul behoeftes vir voeding, troos en beskerming.

 

Sal die vrou vergeet waaraan sy geboorte geskenk het, om op te hou jammer voel vir die kind van haar skoot? Selfs as sy vergeet, sal ek jou nooit vergeet nie.

Jesaja 49:15

 

Hoe om kinders volgens die Bybel op te voed

Jong kinders benodig baie aandag en goeie stimulasie om hul vaardighede te ontwikkel. Dit is die stadium van nabootsing, van die waarom, ook om die ontdekkings uit te brei en belangrike waardes en grense vas te stel. Kinders ontwikkel vanaf hierdie stadium hul persoonlikheid en karakter. Wees lief vir en stel grense, sê "ja" en "nee" met dieselfde liefde en gesag. Daarom, eHy wys van kleins af op die waardevolle beginsels van die Christendom.

Wees 'n goeie rolmodel vir u kind. U sal maklik die houdings en gedrag van die naaste modelle leer, met die praktyke wat in u omgewing gesien word. Leer u kinders van kleins af om hou van God se leringe deur die Bybeldie daaglikse gebed en ander gesonde gewoontes.

 

Wees dus navolgers van God as geliefde kinders.

Efesiërs 5: 1

Hoe om tieners volgens die Bybel op te voed

Dit is die sogenaamde "moeilike fase" van kinders. 'N Karakter in vorming en 'n persoonlikheid verskyn om homself af te dwing. Dit is tyd om hou 'n oop dialoog en empatie in krisistye. Geleerde beginsels kan gebombardeer word deur ongunstige situasies, negatiewe invloede en gevaarlike ervarings, so dit is die moeite werd:

 • Hou die gesonde verhouding.
 • Keur af van verkeerde gedrag sonder vrees vir die nodige konfrontasies.
 • Gids met liefde, respek en wysheid.
 • Moedig hulle aan om 'n vaste oortuiging van wie seun.

Hoe om op te voed jonk en oud volgens die Bybel

Ouers met kinders in hierdie stadium kan hul eie wees goeie vriende, bondgenote en goeie raadgewers. die Die lewenservaring van die ouer sal baie nuttig wees om volwasse kinders te help en te lei in hul persoonlike besluite, gedurende hul lewens en in die toekomstige gesin.

Dit was dit! Ons hoop dat hierdie artikel u sal help verstaan hoe om kinders volgens die bybel op te voed. As u belangstel om te weet hoe was die skepping van die wêreld volgens die bybel, gaan verder blaai Ontdek.online.

 

Hoe