Hoe is die wêreld van die geeste. Die Bybel toon dat die geesteswêreld 'n baie werklike deel van ons wêreld is. Dinge wat in die geesteswêreld gebeur, beïnvloed ons lewens omdat ons almal gees het. Die geestelike wêreld is die werksfeer van engele en demone.

Ons wêreld het drie hoofgebiede: die fisiese wêreld, die wêreld van die gees en die geestelike wêreld. Of ons dit weet of nie, ons neem almal deel aan hierdie drie dimensies van die wêreld omdat ons liggaam, siel en gees het.

Hoe is die geesteswêreld: God en mens

Hoe is die geesteswêreld en watter elemente is daarin?

Hoe is die geesteswêreld en watter elemente is daarin?

Die Bybel sê dat God gees is en dit ware aanbidding moet uit die gees kom.

God is Gees; en die wat hom aanbid, in gees en in waarheid is dit nodig dat hulle aanbid.

Johannes 4:24

Alle lewe kom van die gees van God. Hy gee aan elke mens 'n gees, en wanneer die gees weggaan, sterf ons. Wanneer ons van God geskei is as gevolg van sonde, ly ons gees omdat hy God nodig het.

Wanneer ons tot bekering kom en in Jesus glo, die Heilige Gees begin in ons woon, by ons gees aansluit. Daarom is dit deur die geestelike wêreld dat ons eenheid vind met God en met al die ander gelowiges in die wêreld, wat dieselfde Gees deel!

 

Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en elkeen van julle word gedoop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes; en u sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Handelinge 2:38

 

Ander elemente van die geesteswêreld

Behalwe God en mense, is daar ander mense wat in die geestelike wêreld optree: Engele en demone. Engele is geeste wat deur God geskep is vir sy lof en om ons volgens sy bevele te help. Die duiwel Hy is 'n engel wat teen God in opstand gekom het, saam met verskeie ander engele wat ons demone noem.

Is hulle nie almal bedienende geeste nie, gestuur om diegene te dien wat erfgename van die saligheid sal wees?

Hebreërs 1:14

Die duiwel weet reeds dat hy deur God verslaan is, maar hy probeer soveel skade as moontlik aanrig voordat die dag van sy finale straf aanbreek. In die geesteswêreld veg engele en demone. Die demone probeer om ons gees te beïnvloed, vernietig ons en laat ons ly, maar die engele probeer ons help en verdedig.

Daarom, wees bly, hemele en julle wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see! omdat die duiwel met groot woede na u toe gekom het, wetende dat hy min tyd het.

Openbaring 12: 12

Ons het almal 'n keuse: wees aan die kant van God of die duiwel. Ons moet slegte invloede beveg en ons onderwerp aan die Gees van God. Hierdie stryd word genoem geestelike stryd.

Onderwerp julle dan aan God; Weerstaan ​​die duiwel, en hy sal van jou af wegvlug.

Jakobus 4:7

Hoe beïnvloed die geesteswêreld ons lewens?

Die geesteswêreld het baie invloed in ons lewens. Ons besef dit dalk nie, maar wat in die geestelike wêreld gebeur, raak alles.

Eerstens, die besluit om in Jesus te glo is 'n daad in die geesteswêreld. Ons gees word herstel tot gemeenskap met God. Dit is deur die krag van sy gees dat God ons opstanding en die ewige lewe skenk.

Wanneer ons gees deur Jesus verander word, verander ons hele lewe. Die Heilige Gees begin om ons gedagtes, begeertes en optrede te verander. Die stryd teen ons sondige natuur begin in die gees. Die werk wat in ons gees plaasvind, beïnvloed alles.

Ek sê dus: wandel in die Gees en versadig nie die begeerlikheid van die vlees nie.

Galasiërs 5: 16

Die geesteswêreld kan ons ook negatief beïnvloed. Ons moet versigtig wees om ons nie aan slegte invloede te onderwerp nie. Sommige ernstige probleme, sonder fisiese of geestelike verduideliking, begin met die toelaat van die verkeerde geestelike invloed in ons lewens. Om hierdie invloed te vermy, moet ons alle sonde verwerp en altyd die wil van God soek.

Wees nugter en waaksaam; want jou teëstander, die duiwel, loop soos 'n brullende leeu rond en soek iemand om te verslind; teen wie julle julle weerstaan, vas in die geloof, wetende dat dieselfde lyding in julle broeders in die hele wêreld vervul word.

1 Petrus 5: 8-9

Die geesteswêreld is 'n belangrike kant van ons lewens, maar ons moet nie die ander kante miskyk nie. Elke deel is belangrik en ons moet die balans vind sodat ons nie oor die een kant obsessief of van die ander vergeet nie. Die geestelike, geestelike en fisiese is onderling verbind.

En dieselfde God van vrede heilig u volkome; en al u wese, gees, siel en liggaam, moet onberispelik gehou word vir die koms van onse Here Jesus Christus.

1 Tessalonisense 5:23

Dit was dit! Ons hoop dat hierdie kort gids jou help om te verstaan hoe die geesteswêreld is volgens die Bybel. As jy nou wil weet hoe die nuwe Jerusalem sal wees, gaan verder blaai Ontdek.online.
Hoe