Hoe Jesus sy dissipels geroep het. Na verset die drie versoekings in die Judese woestyn, Jesus het sy openbare lewe begin. Hy het na Galilea gereis, waar hy verskillende stede en dorpe begin besoek het om sy boodskap in die sinagoges te leer, siekes te genees en die aankondiging van 'Goeie nuus«.

Voordat hy met sy werk begin het, het hy egter na die oewer van die Jordaanrivier gegaan Johannes die Doper Dit erken hom as die Messias wat deur die Ou Testament aangekondig is.

"Die volgende dag het Johannes Jesus na hom sien kom, en hy het gesê: Kyk, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem."

Joh 1:29

 

Die doop en die woorde van Johannes het Jesus herbevestig vir die sending waarvoor hy in die wêreld gekom het: Sterf vir die mensdom. Dit was daar dat Jesus sy bediening begin het, en toe hy sy dissipels begin kies.

Om te weet hoe hy gekies het en hoe Jesus sy dissipels geroep het, hou aan om hierdie artikel te lees.

Hoe Jesus sy dissipels genoem het: die 12 apostels

Naam van die 12 apostels van Jesus

Naam van die 12 apostels van Jesus

Dit is hoe Jesus sy dissipels genoem het:

 • Simon, van wie hy die naam gegee het Peter.
 • Andrés, Pedro se broer.
 • Santiago.
 • Juan, broer van Santiago.
 • Felipe.
 • Natanael, wat Jesus geroep het Bartholomeus.
 • Matteus.
 • Tomás.
 • Santiago, seun van Alpheus.
 • Judas, broer van Santiago en ook seun van Alfeo.
 • Simon, wat hulle Zealot genoem het.
 • Judas Iskariot, die een wat Jesus verraai het.

Hoe Jesus sy dissipels gekies het

Andrés en Juan

Die dag na die doop herhaal Johannes die Doper die woorde wat voor Jesus genoem is: «Dit is die Lam van God. By hierdie geleentheid, Andrés en Juan Hulle was by die Jordaanrivier, en toe hulle hierdie woorde hoor, gaan hulle na waar Jesus langs hom sou loop.

Toe Jesus sien dat hulle albei hom volg, vra hy vir hulle: "Wat wil jy hê? Waarvoor soek jy?«. Waarop hulle geantwoord het: "Meester, waar woon u?". Jesus sê vir hulle:"Kom en jy sal sien".

Simon

Andrés, oortuig dat hy die 'uitverkorene' gevind het, het gehardloop om sy broer te soek Simon, en hy het gesê: "Ons het die Messias gevind."

Simon het sy broer vergesel om die persoon te ontmoet van wie sy broer met so 'n verheerliking gepraat het, en toe Jesus hom sien, het hy gesê: 'U is Simón seun van Juan, maar u word Pedro (Stone) genoem'

Felipe y Nathaniel

In die dae toe Johannes die Doper gevange gehou is, het Jesus en sy dissipels teëgekom Felipe y Nathaniel.

Felipe, wat uit die streek van Bethsaida, dit was vir hom genoeg dat Jesus vir hom gesê het «Volg my»Sodat hy hom dadelik kan volg.

Op sy beurt, Felipe het Natanel gaan soek, en hy het gesê: «Ons het die Een gevind oor wie Moses in die Wet en ook die Profete geskryf het; aan Jesus, die seun van Josef van Nasaret ».

Nathaniel Hy was eers ongelowig en sê vir Felipe: «Kan daar iets goeds uit Nasaret kom?«, Waarop Felipe geantwoord het:« Kom kyk ».

Toe Jesus Natanel sien verskyn, sê hy vir hom: "Hier is 'n ware Israeliet in wie daar geen misleiding is nie." Vra Nathanael verbaas hom: "Hoe ken jy my?" En Jesus sê vir hom:"Voordat Felipe jou gebel het, toe jy onder die vyeboom was, het ek jou gesien."

Nathanael was 'n meester van Ou Testament en toe hy die woorde van Jesus hoor, het hy dit onmiddellik besef Jesus was die seun van God en die ware Messias. Hy het geantwoord: "Meester, u is die Seun van God, u is die Koning van Israel"

Santiago en Juan

Nadat ek gesien het hoe Felipe en Natanel begin om Hom te volg, het Jesus teruggekeer Galilea. Op 'n dag, langs die oewer van die meer, sien hy 'n bootjie waarin sommige manne hul nette gooi om vis te vang, aangesien hulle vissermanne was. In die boot was twee broers wie se name was Pedro en Andrés waarvan ons hul verhaal reeds vertel het.

In 'n ander boot was daar drie mans wat ook vissermanne was. Hierdie manne was Santiago y John wat saam met hul pa, Zebedeo, gewerk het. Jesus roep hulle en sê:"Julle kom ook saam met my en julle sal my dissipels wees". Hulle het die boot verlaat en Jesus gevolg.

MateoTomás, Simon, Judas en Judas Iskariot

Met verloop van tyd het Jesus die aantal mense wat hom gevolg het, vermeerder. Daarom het hy besluit kies 12 mense wat u vertrou wat hom in sy bediening sou vergesel. Op hierdie manier het hy die berg geklim en hy het die nag gebid tot sy pa. Toe die dag aanbreek, roep hy sy dissipels en kies twaalf van hulle, wie apostels genoem.

Onder die hierbo genoem, het hy ook gekies MateoTomás, Simon, Judas en Judas Iskariot. Op hierdie manier voltooi hy die aantal apostels wat saam met hom sou gaan om die Goeie nuus van die evangelie.

Dit was die twaalf apostels wat Jesus gekies het om saam met Hom te gaan aankondig Goeie nuus van die evangelie.

Hoe Jesus sy dissipels geroep het

Hoe