Gebed van die bloed van Christus

Gebed van die bloed van Christus. Onder al die elemente wat ons in die Katolieke Kerk het, is die bloed van Christus een van die kragtigste en daarom is daar gebed tot die bloed van Christus.

Dit is 'n element wat tot vandag toe nog leef, omdat dit steeds in die gewonde hande van die opgestane Jesus Christus is. Ons geloof hou die beeld van Jesus lewend aan die kruis waar sy bloed vloei vir die liefde vir die mensdom.

Wat ook al ons versoek is, ons glo dat die kragtige bloed van Christus genoeg krag het om aan ons te gee waarvoor ons vra.

Gebed kan oral plaasvind en al wat nodig is, is om die geloof te hê dat die wonderwerk aan ons verleen word.

Is die gebed van die bloed van Christus kragtig?

Gebed van die bloed van Christus

Alle gebede tot God is kragtig.

As u met geloof bid, sal u alles hê waarna u soek.

Glo en glo in die kragte van ons Here Jesus Christus.

Bloedgebed van Christus vir die kinders 

Ag my Vader, ek kom smeek u en smeek my om my stem te hoor, ek is benoud, tree tussenbeide in sodat my seun wegbeweeg van slegte geselskap en nie in die dwelm-, alkoholgebruik gaan nie, hy sluit weer aan skool, ek vra u met my hele hart om die krag van die bloed van Jesus Christus, Here, maak hom weer 'n goeie man.

Here, hemelse Vader, reinig die siel van ons seun, reinig hom van kwaad, haat, wrok, angs, angs, eensaamheid, hartseer en pyn ... deur u bloed vra ons dat u hom omskep in 'n wese wat ander liefhet. , vrolik, kalm, vriendelik, sonder vrees, wat liefde oordra, sonder kwaad, vorm die gees beskerm dit met u kosbare bloed.

Barmhartige God, U wat alles weet, wat alles sien, gee ons wysheid omdat ons die ouers is wat ons is, en ons wil beter wees, help my om begrip te hê met hulle, ons weet hoe oud u is en dit is wanneer hulle meer rusteloos en / of opstandig is.

O, geseënde bloed van Jesus Christus het Jesus op u seun, u geseënde en gesuiwerde bloed, gestort, sodat dit hom krag kan gee.

Ek vra u uit die diepte van my wese.

Amen.

U kan die gebed van die Bloed van Christus vir die kinders saam met u kind bid.

Die kinders met die mooiste dinge wat met ons kon gebeur het. hulle is vrugte van ons liefde en ons ontvang hulle in hierdie wêreld vol vreugde met die geloof dat alles vir hulle in die lewe sal uitwerk.

Dit mag jou interesseer:  Gebed vir die kinders

Maar daar is tye wanneer ons as ouers ervarings ervaar wat nie aangenaam is nie, en dit is ook wanneer die bloed kan Christus Dit word ons enigste hoop.

Om vir ons kinders te vra, is die dapperste liefde wat ons kan doen.

Gebedsbloed van Christus vir moeilike gevalle 

O geseënde bloed van Jesus Christus! Onbevlekte, menslike en goddelike bloed, was my, reinig my, vergewe my, vul my met u teenwoordigheid; Reinigende bloed wat u krag gee, ek aanbid u in u eucharistiese teenwoordigheid op die altaar, ek glo in u krag en soetheid, ek vertrou dat u my sal bewaar van alle kwaad en ek vra u uit die diepte van my wese: dring deur na my siel en Maak dit skoon, vul my hart en ontbrand dit.

Kosbare bloed wat aan die kruis gestort is en in die Heilige Hart van Jesus neergeslaan het, ek aanbid U en bied U hulde aan my lof en liefde, en ek dank U Here U Bloed en U Lewe, want danksy hulle manne is ons gered en het ons voorheen verdediging gekry Alles sleg rondom ons.

O Jesus, wat my die kosbare gawe van u bloed gegee het, en op Golgota, met moed en vrygewige oorgawe, het U my van alle vlekke gereinig en die prys van my verlossing uitgegiet; O Christus Jesus, wie op die altaar is my lewe, u kommunikeer die lewe aan my, u is die bron van alle bekende genade, en God se groot geskenk aan sy kinders, u is die toets en die belofte van ewige liefde vir ons.

Ek waardeer al die geleenthede waarin ek gered en beskerm is met u krag en krag, wat my onderhou in die sekerheid van die absolute begrip van my swakhede, van my kwesbaarheid en van u vermoë om my te beskerm teen die kwaad wat my omring, van die duiwels se lurke wat ons altyd bo ons sterk en moontlikhede beklee.

Dankie dat u 'n koninklike bloed is wat ons lewe bevry van die duisternis en van die instrumente van die bose wat ons dikwels skade berokken.

Amen.

Die bloed van Christus het uitgespruit op die oomblik waarin hy sy lewe gegee het vir die liefde vir die mensdom, en daarin word die krag van God gekonsentreer om die wonderwerke te gee wat ons nodig het.

Dit kan moeilike versoeke wees. Ware wonderwerke waar slegs 'n bonatuurlike krag kan optree en dit kan die krag van die bloed van Christus wees.

Hierdie gebed kan saam met die gesin of 'n vriend gedoen word. Die belangrikste ding is om te weet dat ons moet glo, dit is waarborg dat die gebed effektief is. 

Bid tot die bloed van Christus om die probleme te verdryf 

Probleme lê in die meeste gevalle binne ons en beskadig u. Ons bring slapelose nagte deur net na te dink oor die problematiese situasie wat ons het, en dit bring ons fisiese gevolge wat baie irriterend is. 

Om die probleme buite ons, uit ons huise en selfs buite ons naasbestaandes te verdryf, is 'n noodsaaklike daad en die krag van die bloed van Christus kan ons hiermee help.

Dit mag jou interesseer:  Gebed vir 'n oorlede moeder

Bid met hierdie spesifieke versoek en glo dat die antwoord van die Here op pad is.

Van beskerming met die bloed van Christus

Here Jesus, in u Naam en met die krag van u kosbare bloed verseël ons elke persoon, feite of gebeure waardeur die vyand ons wil skade berokken.

Met die krag van die bloed van Jesus verseël ons alle vernietigende magte in die lug, op aarde, in water, in vuur, onder die aarde, in die sataniese magte van die natuur, in die dieptes van die hel en in die wêreld waarin ons vandag sal beweeg.

Met die krag van die bloed van Jesus verbreek ons ​​alle inmenging en optrede van die Bose.

Ons vra Jesus om die salige maagd na ons huise en werkplekke te stuur, vergesel van Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael en sy hele hof in Santos Angeles.

Met die krag van die bloed van Jesus verseël ons ons huis, almal wat dit bewoon (noem elkeen van hulle), die mense wat die Here daarheen sal stuur, asook die kos en goedere wat Hy mildelik vir ons stuur ondersteuning.

Met die krag van die Bloed van Jesus verseël ons aarde, deure, vensters, voorwerpe, mure en vloere, die lug wat ons inasem en in geloof plaas ons 'n sirkel van Sy bloed rondom ons hele gesin.

Met die krag van die bloed van Jesus verseël ons die plekke waar ons vandag gaan wees, en die mense, ondernemings of instansies waarmee ons gaan werk (noem elkeen daarvan).

Met die krag van die bloed van Jesus verseël ons ons materiële en geestelike werk, die besighede van ons hele gesin en die voertuie, paaie, lugvaart, paaie en enige vervoermiddele wat ons sal gebruik.

Met U kosbare bloed verseël ons die dade, gedagtes en harte van al die inwoners en leiers van ons vaderland, sodat U vrede en U hart uiteindelik daarin sal regeer.

Ons dank U Here vir u bloed en u lewe, want danksy hulle is ons gered en word ons bewaar van alle kwaad.

Amen.

Gloria TV

Hierdie gebed van beskerming met die bloed van Christus is baie sterk!

Ons kan vra dat die kragtige bloed van Christus ons bedek as 'n mantel van beskerming rondom ons, sodat die bose ons nie raak nie. Nóg ons, ons babas, nóg ons familie en vriende.

Soos dit in die nuwe testament dit het bloed op die huis se lateie gesprinkel as 'n simbool van beskerming, ook deur die geloof wat ons vandag vra dat die bloed van Christus is besete by die ingange van ons huise en oor ons en beskerm ons teen alle kwaad.  

Dit mag jou interesseer:  Gebed tot die Heilige Drie-eenheid

Gebed vir elke dag

My God help my, Here, maak my vinnig hulp.

Ek roep die kragtige beskerming op van die kosbare verlossende bloed van Christus, die Koning van die heelal en die Koning van die konings.

In die naam van God die Vader, in die naam van God die Seun en in die naam van God die Heilige Gees: met die Krag van die bloed van Jesus Christus, die Here, verseël en beskerm ek my bewuste, onbewuste, onderbewuste, my rede, my hart, my gevoelens, my sintuie, my liggaamlike wese, my geestelike wese, my materiële wese en my geestelike wese.

My God help my, Here, maak my vinnig hulp.

Alles wat ek is, alles wat ek het, alles wat ek kan, alles wat ek weet en alles wat ek liefhet, word verseël en beskerm met die krag van die bloed van Jesus Christus, die Here. My God, help my, Here, maak my vinnig hulp.

Ek verseël my verlede, my hede en my toekoms, ek verseël my planne, doelwitte, drome, illusies, alles wat ek onderneem, alles wat ek begin, alles wat ek dink en doen, dit is goed verseël en beskerm met die krag van die bloed van Jesus Christus. die Here. My God, help my, Here, maak my vinnig hulp.

Ek verseël my persoon, my familie, my besittings, my huis, my werk, my besigheid, my stamboom, die voor en na, alles word verseël en beskerm, met die Krag van die Bloed van Jesus Christus die Here.

My God help my, Here, maak my vinnig hulp.

Ek steek my weg in die wond van Jesus se gewonde sy, ek steek my weg in die onberispelike hart van die salige Maagd Maria, sodat niks en niemand my kan beïnvloed met hul boosheid, hul slegte woorde en dade, met hul slegte wense of met hul misleiding nie, sodat niemand my kan skade berokken in my emosionele lewe, in my ekonomie, in my gesondheid, met hul euwels wat gestuur is, met hul afguns, met hul bose oë, skinder en laster nie, en ook nie met towerkuns, towerspreuke of hekses nie.

My God help my, Here, maak my vinnig hulp.

My hele wese is verseël, alles rondom my is verseël, en ek ……. Ek is vir ewig beskerm met die kosbaarste bloed van ons Verlosser.

Amen, amen, amen.

Bid die gebed die bloed van Christus vir elke dag met groot geloof.

Dit is 'n gebruik wat ons help om die geloof in die gesin te laat leef, sowel as om die liggaamlike en geestelike eenheid van elke lid te bevorder.

Dit kan soggens gedoen word om die nuwe dag voor die teenwoordigheid van die magtige God aan te bied. U kan nege-dae sinvolgorde doen of 'n spontane gebed doen. Die belangrikste is om nie op te hou om dit te doen nie.

Daar is eeue waar die geloof baie maklik lyk om te breek en dit is in daardie oomblikke waar daaglikse gebede begin vrugte dra. Om te vra dat ons dag deur die bloed van Christus geseën is, is belangrik en kragtig. 

Glo altyd dat die bloed van Christus gebed krag het.

Meer gebede:

 

truuk biblioteek
Ontdek aanlyn
Aanlyn volgelinge
verwerk dit maklik
mini handleiding
a hoe om te doen
ForumPc
Tipe Ontspan
Lava Tydskrif
wispelturig