El Ekwivalente breuke is dit wat blykbaar anders is, maar dieselfde resultaat het. Daarom verteenwoordig hulle dieselfde deel van 'n geheel wat dieselfde hoeveelheid aandui.

Inhoudsopgawe

Grondbeginsels

Eerstens moet ons onthou dat die getal hierbo in breuke die teller genoem word en wat hieronder is, is 'n noemer:

2/4 en 4/8: As ons die teller en noemer deur 2 in die breuk 2/4 deel, kry ons die waarde 1/2.

As ons 4/8 deur 2 deel, kry ons 2/4. En as ons dit weer deur 2 deel, het ons die waarde 1/2.

Daarom is breuke 1/2, 2/4 en 4/8 ekwivalente breuke.

Voorstelling van ekwivalente breuke

3/4 en 9/12: as ons die teller en noemer van die tweede deur 3 deel, kry ons die resultaat van die eerste: 3/4.

Voorstelling van ekwivalente breuke

Let daarop dat die voorstellings van elkeen verskillend is, maar die resulterende numeriese waarde is dieselfde.

Om ekwivalente breuke te vind, vermenigvuldig of deel u die teller en noemer met dieselfde getal. Hierdie getal moet van nul verskil.

ekwivalente breuke met oefeninge

voorbeelde

5 / 8: vermenigvuldig ons die teller en noemer van die breuk met 3 en verkry: 15/24. As ons die breuk met 3 vermenigvuldig, kry ons: 45/72.

Daarom is die breuke 5/8, 15/24 en 45/72 gelykstaande. Ons kan bevestig as ons die waarde van die tellers en noemers soveel keer as wat nodig is, deur 3 verdeel. Uiteindelik sal ons die uitslag 5/8 vir almal kry.

Hierdie proses om die kleinste breukgetal te verkry, word genoem breuke vereenvoudig.

Dus word die breuk 5/8 genoem onherleibare breukaangesien dit nie moontlik is om dit verder te vereenvoudig nie. As ons die breuk kan vereenvoudig, word dit weer genoem verminderbare breuk.

Atención

Die onherleibare breuk kan in 'n desimale getal getransformeer word, dit wil sê as ons 5 deur 8 deel: 0.625.

Opgeloste oefeninge

1Watter van die volgende breuke is gelykstaande aan 2/5?

a) 4/10
b) 4/12
c) 5/10
d) 5/8
e) 19/02

2. Skryf drie breuke gelykstaande aan 9/10: