U het waarskynlik gewonder wat is Wiskundige simbole?, en hoe dit gebruik word. As dit so is, het u op die regte plek gekom, want hier sal ons alles verduidelik wat u moet weet sodat u weet wanneer u hierdie belangrike embleme moet gebruik. Sluit by ons aan!

Wiskundige simbole

 

 

Wiskundige simbole

Die wiskunde is uitgebreid en boeiend boeiend. Dit is moontlik om in elke voorstelling 'n simbool te vind wat dit van 'n ander onderskei. In elke bewerking wat uitgevoer kan word, is daar 'n teken wat daarmee gepaard gaan.

Daarom is dit normaal om verwarring te ervaar wanneer ons voor sommige oefeninge te staan ​​kom en ons nie weet watter embleem ons moet plaas nie. Maar moenie bekommerd wees nie, want ons gaan verduidelik wat dit alles oor wiskundige simbole gaan en waarom dit so belangrik en noodsaaklik is.

Definisie

Wiskundige simbole is al die tekens en beelde wat 'n bewerking of 'n verband tussen een numeriese waarde en 'n ander voorstel. Hierdie elemente word op verskillende maniere opgestel, afhangende van die tipe oefening wat uitgevoer moet word.

Wiskundige simbole en die betekenis daarvan

Daar is baie, maar ons gaan net 'n paar noem wiskundige simbole en die betekenis daarvan:

Som (+)

Dit is die teken van toevoeging. Dit word gebruik om getalle by te tel. Voorbeeld: 10 + 10 = 20.

Aftrekking (-)

Dit is die teken van aftrekking. Dit word gebruik om getalle af te trek. Voorbeeld: 20-10 = 10.

Vermenigvuldiging (*)

Dit is die simbool wat in vermenigvuldiging gebruik word. Hierdie tekens word ook gebruik: (x), (·). Voorbeeld: 5 x 8 = 40.

Afdeling (÷) 

Dit is die teken wat gebruik word om getalle te verdeel. Hierdie teken word ook gebruik: (/). Voorbeeld: 4 ÷ 2 = 2.

As u baie goed wil leer oor Afdelings, dan is hierdie skakel vir u, daar sal u alles weet sodat u u bedrywighede op 'n eenvoudige manier kan doen.

Groter as (>) 

Hierdie simbool word gebruik om aan te dui dat die getal aan die linkerkant is groter as die een wat volg. Voorbeeld: 30>25: (30 is groter as 25)

Kleiner as (<) 

Hierdie simbool word gebruik om voor te stel dat die getal aan die linkerkant kleiner is as die aantal wat volg. Voorbeeld: 80<100: (80 is minder as 100).

Gelyk aan (=)

Hierdie simbool word gebruik om die ekwivalensie tussen twee waardes voor te stel. Voorbeeld: 5 + 3 = 8 en 3 + 5 = 8. (Albei uitdrukkings gee dieselfde resultaat, selfs al verskil hul posisies).

wiskunde-simbole-1

Groter as of gelyk (≥) 

Hierdie teken word gebruik om vas te stel dat 'n sekere waarde groter of gelyk is aan 'n ander. Voorbeeld: x1. (X is groter as of gelyk aan 1).

Minder as of gelyk aan (≤) 

Hierdie teken word gebruik om vas te stel dat 'n sekere waarde kleiner as of gelyk is aan 'n ander. Voorbeeld: en1. (Y is kleiner as of gelyk aan 1).

Nie gelyk aan (≠) 

Hierdie teken dien om te identifiseer dat twee uitdrukkings van mekaar verskil. Voorbeeld: 1720 (17 is anders as 20).

Tussen hakies (), hakies [], hakies {}

Hierdie simbole word gebruik om te onderskei tussen verskillende bewerkings wat in 'n enkele oefening gegroepeer is. Dit is belangrik om te noem dat u die ooreenstemmende prosedure binne die hakies moet oplos as u met hierdie tipe aktiwiteit werk, dan die hakies en uiteindelik die is binne die sleutels.

Ejemplo: -3(4-6)-2{5[3-5(-7+5)-3]}.

Persentasie (%)

Hierdie simbool word gebruik om 'n hoeveelheid "x" in 'n verhouding van honderd eenhede voor te stel. Voorbeeld: 10% verteenwoordig 10 eenhede van 100. Nog 'n voorbeeld: 25% van 1000 = 250.

Vierkantswortel (√) 

Hierdie teken word gebruik om die bewerking voor te stel waar die vierkantswortel van 'n getal "x" gevind moet word. Dit wil sê, as ons die waarde "Y" het, met die vierkantswortel wil ons 'n waarde "X" vind, dat wanneer dit in kwadraat is, ons weer die waarde "Y" kry. Voorbeeld: Die vierkantswortel van 36 is 6². (6 met die krag van 2, is gelyk aan 36).

Oneindig (∞) 

Hierdie embleem word gebruik om vas te stel dat die "X" -waarde geen perke het nie Infinito. Voorbeeld: in 'n Cartesiese vlak is die asse abscissa (x) of ordinaat (y) oneindig, selfs al het u enige waarde op hul punte, hetsy positief of negatief.

Sigma som (Σ )

Dit word gebruik in wiskundige bewerkings van baie lang toevoegings, en maak dit moontlik om 'n finale resultaat in 'n wetenskaplike notasie vas te stel, en vermy die plasing van ellipse. Voorbeeld: Som van Xi waar ek die waardes van 1 tot n neem.

PI (π) 

Dit is 'n bekende embleem, want dit is 'n irrasionele getal en 'n beduidende konstante in wiskundige studies. As ons die lengte van 'n sirkel deur die deursnee deel, vind ons pi.

Voorbeeld: Lengte: 26'7 deursnee: 8'5 is gelyk aan: 3'141176 ...

Kruising van stelle (∩) 

Dit is 'n embleem wat gebruik word om die vergadering te vestig en terselfdertyd die sny van twee lyne, in hierdie geval praat ons van stelle, insluitend die elemente wat binne is. Voorbeeld: A C = {a, b, c, d, e, f}.

Vereniging van stelle (∪)

Dit word geplaas om aan te dui dat twee of meer versamelings dieselfde elemente het as hulle saamgevoeg word. Dit wil sê as A een stel is en B 'n ander is. Wanneer bewerkings uitgevoer word wat hulle verenig, is A ∪ B versamelings wat die elemente bevat wat A en B gehad het.

Gradiënt (∇) 

Dit is 'n simbool wat gebruik word om die variasies van 'n grootte aan te dui, afhangende van die afstand wat gery word.

Trigonometriese funksies 

Hulle word gebruik om afstande en hoogtes te bereken. Hulle kan gedefinieer word as die verhoudings wat bepaal word om die sye van 'n regte driehoek te definieer, volgens hul hoeke. Daar is ses funksies wat deur die volgende simbole onderskei word:

  • Bors (sen) = verhouding tussen die been teenoor die hoek en die skuinssy.
  • Cosine (cos) = verhouding tussen die been aan die hoek en die skuinssy.
  • Tangent (tan) = verhouding tussen aangrensende sy en teenoorgestelde sy van 'n regte driehoek.
  • Sekant (sec) = verhouding tussen die skuinssy en die aangrensende been.
  • Skoonmaakmiddel (CSC) = verhouding tussen die skuinssy en die teenoorgestelde been.
  • Kotangent (bed) = verhouding tussen teenoorgestelde been en teenoorgestelde been.

Funksie (f) 

Dit is die simbool wat gebruik word om die verhouding tussen twee gegewe stelle voor te stel (hang af van). Byvoorbeeld: Stel X (ons sal dit noem: «domein»), stel Y (ons sal dit noem: «codomain»). Ons kan vasstel dat elk van die elemente van die stel X (domein) ooreenstem met 'n unieke element van die stel Y (codiminio).

Is daar ander wiskundige simbole?

Beslis ja. Ons kan baie ander wiskundige simbole vind wat gebruik word vir ingewikkelde bewerkings en volgens die professionele area waarin dit vereis word, maar ons het slegs die mees gebruikte en bekende in daaglikse oefeninge genoem. Daar moet op gelet word dat hulle almal dieselfde belang het, afhangende van hul funksies in sommige bewerkings.