Om heelgetalle te verdeel, is dieselfde as om getalle eweredig te verdeel. In split operasie, die dividend is wat genoem word die getal wat verdeel moet word, terwyl die deler is die getal wat die berekening verdeel en kwosiënt Dit is die resultaat van die operasie.

Op so 'n manier dat ons in 'n afdeling het: 15: 3 = 5, aangesien 3 x 5 = 15. Daarom is 15 die dividend, 3 is die deler en 5 is die kwosiënt, wat die getal voorstel wat vermenigvuldig moet word met deur die deler om by die dividend uit te kom. En onthou: verdeling is die teenoorgestelde van vermenigvuldiging. Die simbool daarvan word voorgestel deur "÷", ":" of "/".

Inhoudsopgawe

Groep

Die delingsbewerking word ook toegepas om die aantal sekere groepe te verkry, byvoorbeeld: as u 40 velle papier het en u dit in 10 velle elk wil skei. Hoeveel sal die stapels vorm?

Handeling: 40:10 = 4, aangesien 4 × 10 = 40. Dit wil sê, vier is die aantal stapels wat gevorm sal word met 10 velle papier elk. (40 = 10 + 10 + 10 + 10).

Die res

Die res is altyd 'n waarde in wiskundige berekeninge waarvan die resultaat nie presies is nie. In verdeling is dit baie algemeen. In hierdie situasies sal die res altyd minder wees as die deler. Maar onthou: daar is geen verdeling deur nul nie. Kyk na die onderstaande voorbeeld:

45:21 = 2, waarvan die getal 3 die res van die afdeling is.

wat is verdeeldheid en hoe om dit te doen

Probleemoplossing

1) Carlos het 12 stukke tandvleis en wil dit in gelyke hoeveelhede met sy vriende José, Lucas en Vitor deel. Hoeveel tandvleis sal elkeen kry?

Operasie: 12: 3 = 4. Dit wil sê, elke vriend van Carlos het vier kougomies.

2) Felipe moet 15 notaboeke in vyf stapels stapel. Hoeveel notaboeke het elke stapel?

Bediening: 15: 5 = 3. Dit wil sê, elke stapel sal drie notaboeke bevat.

Rekenkundige gemiddelde

Om die rekenkundige gemiddelde "M" van twee natuurlike getalle te verkry un y b U moet die volgende berekening doen:

M = (a + b): 2.

Om die rekenkundige gemiddelde "M" van drie getalle te kry un, b y c u moet die volgende berekening uitvoer:

M = (a + b + c): 3.

Op so 'n manier dat dit moontlik is om die rekenkundige gemiddelde te bereik van hoeveel natuurlike getalle benodig word.

Oefen ...

1) Los die onderwerp op deur die rekenkundige gemiddelde van die volgende natuurlike getalle te bereken:

  • 8 en 10
  • 6, 9 en 15
  • 6, 7 en 8
  • 4, 7, 9 en 2
  • 8, 0, 2, 6 en 4