Waarom is Jesus gedoop?  El Doop is die daad waarmee 'n mens sy wêreldse lewe verlaat om Christus te volg. Volgens die teologie reinig water ons gees van sonde sodat ons 'n 'nuwe lewe' kan begin. Vir almal wat in die voetspore van Jesus wil volg, is hierdie simboliese ritueel noodsaaklik. Nietemin,waarom is Jesus gedoop as hy vry was van sonde??.

Om hierdie vraag op te los, is dit nodig dat ons die Bybelse gedeeltes wat oor die onderwerp handel. In hulle sal ons die antwoord vind.

 

Waarom is Jesus gedoop?: Alle redes

Egte betekenis van waarom Jesus gedoop is

Egte betekenis van waarom Jesus gedoop is

Jesus is deur Johannes die Doper gedoop om u identiteit bekend te maak, die begin van u bediening te wees en 'n voorbeeld vir ons almal te wees. Jesus was sondeloos en hoef nie gedoop te word om hom te bekeer nie.

Johannes die Doper het mense gedoop sodat hulle hulle van hulle sondes sou bekeer. Hy was besig om die harte van die mense voor te berei vir die koms van Jesus. Toe Jesus kom om hom te laat doop, wou Johannes die Doper dit nie doen nie. Hy het geweet dat Jesus die Messias is en sondeloos is. Maar Jesus het vir hom gesê dat dit nodig is om alle geregtigheid te vervul. Johannes die Doper het ingestem en Jesus gedoop.

 

Soos geskrywe is in Jesaja, die profeet:
Kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig,
Wie sal u weg voor u berei.
Stem van die een wat in die woestyn huil:
Berei die weg van die Here voor;
Maak hul paaie reguit.
Johannes het in die woestyn gedoop en die doop van bekering tot vergewing van sondes gepreek.

Markus 1: 2-4

 

Toe kom Jesus van Galilea na Johannes by die Jordaan om deur hom gedoop te word.
Maar Johannes verset hom en sê: Ek moet deur julle gedoop word, en kom julle na my toe?
Maar Jesus antwoord hom: Gaan weg, want so is dit vir ons gerieflik om alle geregtigheid te vervul. Toe verlaat sy hom.

Matteus 3: 13-15

 

Jesus is gedoop om sy identiteit te openbaar

Jesus is gedoop om sy identiteit te openbaar

Jesus is gedoop om sy identiteit te openbaar

Toe Jesus uit die water kom, sak die Heilige Gees op hom neer in die vorm van 'n duif en 'n stem uit die hemel sê: "U is my geliefde seun; Ek is tevrede met jou. ” Jesus is in die openbaar erken as die Seun van God.

Dit het gebeur dat toe al die mense gedoop is, Jesus ook gedoop is; en terwyl hy bid, het die hemel oopgegaan, en die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal, en 'n stem het uit die hemel gekom en gesê: U is my geliefde Seun; Ek is tevrede met jou.

Lukas 3: 21-22

 

Johannes die Doper herken hierdie teken. God het hom gewaarsku dat die persoon die Seun van God was toe hy die Heilige Gees op iemand sien neerdaal het. Toe Jesus gedoop is, het God bevestig dat hy die beloofde Verlosser was wat die sonde van die wêreld sou wegneem.

 

Johannes het ook getuig en gesê: Ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal, en dit het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie; Maar die een wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: Op wie jy ookal die Gees sien neerdaal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het hom gesien, en ek het getuig dat dit die Seun van God is.

Johannes 1: 32-34

Jesus is gedoop om die begin van sy bediening te merk

Jesus is gedoop om die begin van sy bediening te merk

Jesus is gedoop om die begin van sy bediening te merk

Voor sy doop het Jesus geleef as 'n normale mens, sonder om mense te leer of wonderwerke te verrig. Hy was 'n timmerman en het nie veel aandag getrek nie. Die doop was die einde van die tyd van groei en voorbereiding en die begin van Jesus se openbare bediening.

Toe Jesus gedoop is, is bevestig dat hy die krag van die Heilige Gees het om God se wil uit te voer. Sy doop het ook die doel van u bediening: identifiseer met die berouvolle sondaar en dra ons sondes.

 

Of weet u nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?
Want ons word saam met hom begrawe deur die doop, sodat soos Christus uit die dood opgestaan ​​het deur die heerlikheid van die Vader, so ook ons ​​in 'n nuwe lewe kan wandel.

Romeine 6: 3-4

Jesus is gedoop as voorbeeld vir ons almal

"

Jesus is 'n voorbeeld vir ons in alles wat hy gedoen het. Hy is gedoop om die belangrikheid van bekering aan te toon. Bekering is noodsaaklik vir redding. As iemand hulle van hulle sondes bekeer en Jesus as hul verlosser aanvaar, word hy 'n kind van God.

Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en elkeen van julle word gedoop in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes; en u sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.

Handelinge 2:38

Die Christelike doop is ook belangrik 'n openbare teken van toewyding aan God.

Die doop wat hiermee ooreenstem, red ons nou (nie deur die vuilheid van die vlees te verwyder nie, maar as die strewe van 'n goeie gewete na God) deur die opstanding van Jesus Christus, wat na die hemel opgevaar het, aan die regterhand van God is; engele, owerhede en magte is aan hom onderwerp.

1 Petrus 3: 21-22

Jesus het getoon dat hy volkome toegewyd was om God se wil te doen. Ook Hy het beveel dat elke persoon wat belowe het om sy volgeling te wees, gedoop word.

Gaan dan en maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het; en kyk, Ek is elke dag met julle tot die einde van die wêreld. Amen.

Matteus 28: 19-20

Dit was dit! Ons hoop dat hierdie artikel u sal help verstaan hoekom is Jesus gedoop?. As u nou 'n paar wil lees Bybelse raad oor hoe om iemand te vergewe, gaan verder blaai Ontdek.online.

Hoe