Waarom het Maria Magdalena Jesus nie herken nie?. Deur die geskiedenis heen het baie mense die opstanding van Jesus, en een van die argumente wat die meeste skeptici die meeste gebruik het, was dit Mary Magdalena, een van die min mense wat hom kom besoek het nadat hy gesterf het, dit nie herken nie.

Dit lyk vreemd dat een persoon nie 'n ander persoon herken waarmee hy soveel tyd deurgebring het nie. As ons egter die vier evangelies ontleed wat die oomblik vertel waarin Mary gaan na Jesus, ons kan sien dat daar genoeg is redelike argumente om te verstaan ​​hoekom dit nie herken nie In die eerste oomblik.

Hoekom Mary Het Magdalena Jesus nie onmiddellik herken nie?

Sodat u die oorsake van waarom Maria Magdalena Jesus nie herken het nie, dit is nodig dat ken die verhaal eerstehands, en hiervoor is daar geen beter manier as om die vier Bybelse gedeeltes te lees waarin die gebeurtenis vertel word nie.

Bybelse gedeeltes wat die voorkoms van die opgestane Jesus vertel Mary Magdalena

Marcos Passage

1Toe die sabbat verby is, Mary Magdalene, Maria, die moeder van James, en Salome, het aromatiese speserye gekoop om hom te gaan salf.

En baie vroeg in die oggend, op die eerste dag van die week, het hulle by die graf gekom, reeds uit el sol.

Maar hulle het onder mekaar gesê: Wie sal die klip wegrol van die ingang van die graf?

Maar toe hulle kyk, sien hulle die klip verwyder, wat baie groot was.

En toe hulle by die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit, bedek met lang wit klere; en hulle was bang.

Maar Hy sê vir hulle: Moenie bang wees nie; jy soek Jesus van Nasaret, die een wat gekruisig is; Hy het opgestaan, hy is nie hier nie; kyk na die plek waar hulle hom neergesit het.

Maar gaan sê vir sy dissipels en Petrus dat Hy voor julle uit gaan na Galilea; daar sal jy hom sien, soos hy vir jou gesê het.

En hulle vlug uit die graf, omdat hulle getref is deur bewing en angs; en hulle het ook niks vir iemand gesê nie, omdat hulle bang was.

Toe Jesus die oggend op die eerste dag van die week opgestaan ​​het, verskyn hy eers aan Maria Magdalena, van wie hy sewe duiwels uitgedryf het.

10 Terwyl sy gaan, laat hy die wat saam met hom was weet dat hulle hartseer en huil.

11 Toe hulle hoor dat hy lewe, en dat hy deur haar gesien is, het hulle dit nie geglo nie.

Markus 16: 1-11

Gedeelte van Matteus

1Na Saterdag, met dagbreek op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria die graf gaan sien.

Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en, nader gekom, die klip weggerol en daarop gaan sit.

Haar voorkoms was soos 'n weerlig, en haar rok was wit soos sneeu.

Uit vrees vir hom bewe die wagte en gaan dood.

Maar die engel sê vir die vroue: “Moenie bang wees nie, want ek weet dat julle Jesus soek, die een wat gekruisig is.

Hy is nie hier nie, hy het weer opgewek, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here neergelê is.

En gaan vinnig en sê vir sy dissipels dat Hy uit die dood opgestaan ​​het en voor julle uit na Galilea gaan; daar sal jy sien. Ek het jou al gesê.

Toe kom hulle met vrees en groot vreugde uit die graf en hardloop om dit vir sy dissipels te vertel. En terwyl hulle gaan om die nuus aan die dissipels te bring,

Jesus ontmoet hulle en sê:

-Groet!

En hulle kom nader, omhels sy voete en aanbid hom.

10 Toe sê Jesus vir hulle:

—Moenie bang wees nie; Gaan sê vir my broers om na Galilea te gaan, en daar sal hulle my sien.

Mt 28: 1-10

Lucas Passage (Waarom het Maria Magdalena Jesus nie herken nie?)

 

1 Op die eerste dag van die week, vroeg in die oggend, kom hulle by die graf en bring die aromatiese speserye wat hulle voorberei het, en 'n paar ander vroue saam.

En hulle vind die klip wat uit die graf verwyder is;

En toe hulle binnegaan, vind hulle die liggaam van die Here Jesus nie.

Dit het gebeur dat terwyl hulle hieroor verwar was, kyk, staan ​​twee mans langs hulle in blink klere;

En toe hulle bang was en hulle gesigte op die grond laat sak, sê hulle vir hulle: Waarom soek julle die lewende onder die dooies?

Hy is nie hier nie, maar het opgestaan. Onthou wat hy met u gespreek het terwyl hy nog in Galilea was,

en gesê: Dit is nodig dat die Seun van die mens in die hande van sondige mense oorgelewer word en dat hy gekruisig word en op die derde dag weer opstaan.

Toe onthou hulle sy woorde:

En toe hulle van die graf af teruggekeer het, vertel hulle die elf van al hierdie dinge en vir die res.

10 Dit was Maria Magdalena en Juana en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander saam met hulle, wat hierdie dinge aan die apostels gesê het.

Lukas 24: 1-10

John's Passage

 

1Op die eerste dag van die week het Maria Magdalena soggens na die graf gegaan, terwyl dit nog donker was; en hy sien die klip uit die graf verwyder.

Hy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en die ander dissipel, die een vir wie Jesus lief was, en sê vir hulle: Hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle Hom neergesit het nie.

En Petrus en die ander dissipel het uitgegaan en na die graf gegaan.

Die twee het saam gehardloop; Maar die ander dissipel het Petrus oortref en eers die graf bereik.

En toe hy gaan kyk, sien hy die doeke daar neersit, maar hy gaan nie binne nie.

Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die linnedoeke daar gelê,

en die kleed wat op die hoof van Jesus was, nie met die linnedoeke gesit nie, maar op 'n afsonderlike plek opgerol.

Toe kom die ander dissipel, wat eerste by die graf gekom het, ook in; en gesien en geglo.

Omdat hulle nog nie die Skrif verstaan ​​het nie, dat dit vir hom nodig was om uit die dood op te staan.

10 En die dissipels het teruggekeer na hul eie.

11 Maar Maria was buite om te huil by die graf; en terwyl hy huil, buk hy om na die graf te kyk;

12 en hy sien twee engele in wit klere, een aan die hoof sit en die ander aan die voete, waar die liggaam van Jesus neergelê is.

13 En hulle sê vir haar: Vrou, waarom huil jy? Hy sê vir hulle: Omdat hulle my heer geneem het, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie.

14 Toe hy dit gesê het, draai hy om en sien Jesus daar staan; maar hy het nie geweet dat dit Jesus was nie.

15 Jesus sê vir haar: Vrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en vir hom gesê: Here, as u dit geneem het, vertel my waar u dit neergesit het, en ek sal dit neem.

16 Jesus sê vir haar: Maria! Sy draai om en sê vir hom: Raboni! (wat beteken Juffrou).

17 Jesus sê vir hom: Raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie; maar gaan na my broers en sê vir hulle: Ek styg op na my Vader en julle Vader, na my God en na julle God.

18 Maria Magdaléna het die dissipels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy haar hierdie dinge vertel het.

Joh 20: 1-18

As u noukeurig gelees het en wonder hoekom Mary Magdalena het Jesus nie herken nie; u het moontlik opgemerk dat die vier evangelies vertel die gebeurtenis vanuit 'n ander perspektiefen. Die vier stem saam oor die belangrikste elemente van die verhaal. As ons dus dieselfde deduktiewe metode toepas as wat ons in enige huidige uitspraak gebruik, moet ons sonder enige vooroordeel bevestig dat Mary Magdalena het die opgestane Jesus gesien.

Sodra ons die tekste bestudeer het en hulle argumentatiewe geldigheid gegee het, moet ons ontleed wat dit was waarom Maria Magdalena Jesus nie herken het nie.

Hoofoorsake hoekom Mary Magdalena herken Jesus nie

  1. Niemand verwag dat 'n dooie sal opdaag om jou te groet nie.
  2. Die vroue het baie vroeg in die donker ure by die graf aangekom.
  3. Hulle was bang en hulle was bang.
  4. Maria se trane verhinder hulle om te sien wie werklik voor haar is totdat sy praat.
  5. Hulle was in 'n boord. Daarom was die mees logiese ding om 'n tuinier te sien, nie 'n persoon wat uit die dood opgestaan ​​het nie.

Gevolgtrekking

Uit alles hierbo genoem, kan ons aflei dat Maria baie vroeg by die graf aangekom het toe die son nog nie opgekom het nie en alles donker was. Hy het met hartseer opgedaag oor alles wat die afgelope dae gebeur het, en hy het dit gehuil met die oortuiging dat hy sy oorlede onderwyser gaan besoek. Hy sien 'n persoon aan wie hy nie die aandag kry wat hy verdien nie, totdat hy met hom gepraat het, en toe hy dit besef, was hy verbaas en hardloop om die ander te vertel.

Om geen sin te maak nie, dit lyk na 'n meer as redelike verhaal. Dink jy nie? Hierdie verslag doen niks anders as om dit weer te demonstreer nie die bybel is 'n betroubare dokument.

Hoe