Pythagoras van Samos, beter bekend as Pythagoras, was 'n Griekse filosoof en wiskundige wat ongeveer 2.500 jaar gelede geleef het. Daar word gesê dat hy verantwoordelik is vir die ontdekking en bewys van 'n verband tussen die grootte van die sye van die regte driehoeke en die oppervlakte van vierkante, nadat hy die sogenaamde Pythagorese stelling ontwikkel het, wat beskou word as een van die belangrikste ontdekkings in wiskunde.

Die hersiening van sommige konsepte

Voordat ons kyk wat presies die stelling van Pythagoras is, moet ons onthou wat 'n regte driehoek is en 'n paar ander begrippe. Volg:

  • In meetkunde is 'n regte driehoek elke driehoek wat 'n regte hoek het, dit wil sê 'n hoek wat 90º (grade) meet;
  • Die regte driehoek bestaan ​​uit twee sye en die skuinssy. Die skuinssy is die sy teenoor die regte hoek en vorm die grootste segment van die driehoek; Die bene is die sye wat die regte hoek vorm.
  • Die berekening van die oppervlakte van 'n vierkant word gedoen deur die lengte van die sye te vermenigvuldig. Daarom, as die sy = a, het ons die oppervlakte = axa = a².

Pythagoras

Die stelling

Die stelling van Pythagoras sê dat: "In enige regte driehoek is die vierkant van die lengte van die skuinssy gelyk aan die som van die vierkante van die lengtes van die bene."

Hierdie stelling kan ook gestel word oor die verhouding tussen gebiede. Daarom stel die stelling dat: "In enige regte driehoek is die oppervlakte van die vierkant waarvan die sy die skuinssy is, gelyk aan die som van die oppervlaktes van die vierkante waarvan die sye die sye is."

Vir die eerste of tweede stelling van die stelling van Pythagoras het ons die volgende formule:

c² = b² + a²

waar c die lengte van die skuinssy voorstel, en a en b die lengtes van die ander twee sye voorstel.

Die gebruike van die stelling van Pythagoras

Soos ons vroeër genoem het, word die stelling van Pythagoras beskou as een van die belangrikste ontdekkings in wiskunde. Maar hoekom is dit? Wat gebruik die stelling?

Dit kan wees dat daar geen ander meetkundige verwantskap is soos die wat in wiskunde gebruik word nie, soos die stelling van Pythagoras. Byvoorbeeld, in Cartesiese meetkunde, wat wyd in die wetenskap en ingenieurswese gebruik word, word hierdie stelling as basis gebaseer op alle trigonometrie- en ruimtelike verhoudings.