Om jonk te wees en aan die werk van die Here deel te neem, is iets waardevol, veral in hierdie tye waar alles meer gekompliseerd lyk. Die jeug verander voortdurend en dit is belangrik om dit te ken Bybelverse vir jong Katolieke wat ons tot ons beskikking het wanneer ons dit nodig het. 

Tekste van krag, aanmoediging, voorbeeld en spesiale vermanings vir jongmense wat besluit het om die Here te dien. Al hierdie tekste word in die heilige Skrifte bewaar en ons moet nuuskierig en honger wees na sy woord om hom dieper te ken.

Bybelverse vir jong Katolieke

Vandag het ons jeugdiges nodig om hul blik op die Here te gee, ons is vol te veel sondes, verlore in die begeertes van die wêreld, en baie min is diegene wat die tyd neem om tot God te nader, en dit behoort 'n kommer vir die hele samelewing te wees. . 

As u nader aan God wil kom en u is 'n jong man, of as u hom reeds dien, maar u op soek is na 'n spesiale woord vir u, sal hierdie tekste sekerlik van dag tot dag baie nuttig wees. 

1. God ondersteun die kleintjies

1 Samuel 2: 26

1 Samuel 2: 26 'En die jong Samuel het groot geword, en hy is aanvaar voor God en voor die mense.'

In hierdie Bybelse gedeelte word ons vertel van 'n jong man wat in die tempel grootgeword het omdat sy moeder, toe sy geboorte geskenk het, hom aan die Here gegee het en Samuel as kind geweet het wat dit was om 'n dienaar van God te wees. 'N Voorbeeldverhaal vir alle jong Katolieke wat van kleins af besluit om God te dien. 

2. God is aan u kant

Matteus 15: 4

Matteus 15: 4 “Omdat God beveel het om te sê: Eer jou vader en jou moeder; en: Wie die vader of moeder vervloek, sterf onherstelbaar ”.

Dit staan ​​bekend as die eerste gebod wat 'n belofte lewer, en dit is interessant dat dit nie net aan jongmense gemaak word nie, maar ook aan almal in die algemeen. Jong mense pas hierdie woord egter aan, aangesien baie van hulle deur moeilike stadiums gaan, en dan laat die Here hulle raad en 'n belofte van 'n lang lewe. 

3. Vertrou op die magte van God

Klaagliedere 3:27

Klaagliedere 3:27 'Dit is goed vir die mens om die juk van sy jeug af te dra.'

Jeug in God of dit kan swaar wees, maar dit is 'n plesier om hom te dien in die dae dat dit lyk asof ons krag en gees honderd persent is. Jeug is goed, en as ons onsself gee om dit te onderhou volgens die voorskrifte van God en die verordeninge van ons geloof, sal ons te alle tye 'n geseënde jeug hê. 

4. Jong mense het God se hulp

1 Timoteus 4:12

1 Timoteus 4:12 "Laat niemand van u u jeug hê nie, maar wees 'n voorbeeld van gelowiges in woord, gedrag, liefde, gees, geloof en suiwerheid."

Baie keer dat ons jonk was en gesê het dat ons in die kerk wil dien of ons harte aan die Here wil gee, word ons nie ernstig opgeneem nie, inteendeel, ons is 'n bespotting van die saak, maar hier gee die Here ons raad en moedig ons aan om ons besluit om hom te volg, selfs al is ons jonk. 

5. Die Here beskerm ons almal

Salmo 119: 9

Salmo 119: 9 'Waarmee sal die jongman sy weg skoonmaak? Deur u woord te hou. ”

Die pad van die jong Katoliek en van almal wat die geloof in die hart beoefen, moet voortdurend gereinig word, aangesien dit gereeld vuil word en dan struikel ons. In hierdie gedeelte stel God ons 'n vraag en gee ons sy antwoord. Die enigste manier om ons weg te ruim, is om die woord van God te onderhou. 

6. God gee die jonges raad

Jeremia 1: 7-8

Jeremia 1: 7-8 “En God het vir my gesê: Moenie sê: Ek is 'n kind nie; want jy sal gaan na alles wat Ek jou stuur, en jy sal alles sê wat Ek vir jou stuur. Moenie voor hulle vrees nie, want met u moet ek u bevry, sê God ”.

Onsekerhede kan te alle tye aan ons voorgehou word, ongeag hoe oud ons is, maar as ons jonk is, lyk dit asof hierdie onsekerhede ons gedagtes wil oorneem. Ons moet seker wees dat die Here oral saam met ons gaan en ons lei om dinge reg te doen, Hy versterk ons. 

7. God is aan ons kant

1 Korintiërs 10:23

1 Korintiërs 10:23 “Alles is vir my geoorloof, maar nie alles is gerieflik nie; Alles is vir my geoorloof, maar nie alles is opbouend nie.

Hierdie Bybelse gedeelte probeer ons vertel dat, hoewel ons alles kan doen, dit is om te sê dat ons die begeerte en die krag om alles te doen, al weet ek of dit niks goeds is nie, kan ons dit nie doen nie, want dit pas ons nie. Ons is anders omdat ons van ons jeug afgesonder is om God te dien. 

8. Loop altyd met geloof

Titus 2: 6-8

Titus 2: 6-8 “Dit moedig ook jongmense aan om versigtig te wees; jouself in alles voor te stel as voorbeeld van goeie werke; in die onderrig van integriteit, erns, gesonde en onberispelike woord, sodat die teëstander hom skaam en niks slegs oor jou kan sê nie. '

'N Vermaning wat ons nie net vir die jeug nie, maar op enige ouderdom nodig het. 'N Bybelse teks wat u aan 'n vriend kan opdra of aan 'n familielid kan gee. Dit verduidelik duidelik en in detail hoe ons gedrag nie net in die kerk moet wees nie, maar ook daarbuite. 

9. Glo in die kragte van Christus.

Spreuke 20:29

Spreuke 20:29 'Die sterkte van die kleintjies is hulle krag, en die skoonheid van die ouderlinge is hulle ouderdom.'

Jong mense is in die meeste gevalle energiek, sterk, durf en vrees niks, maar bejaardes en wat hulle oor het, is om 'n goeie lewensgehalte te geniet. Dit is slegs moontlik as ons ons beste jare aan die diens van die Here toewy en ons weggevoer word deur die begeertes van die vlees. 

10. Aanvaar geloof in jou hart

2 Timoteus 2:22

2 Timoteus 2:22 “Vlug ook vir jeugdige hartstogte en gaan voort Geregtigheid, geloof, liefde en vrede, met diegene wat die Here met 'n rein hart aanroep ”.

Jeug-passies is 'n baie sterk vyand en daarom kan ons nie daar bly nie, maar ons moet te alle tye van hulle af wegvlug. Miskien is dit 'n bespotting om 'n onberispelike gedrag in hierdie gety te hê, maar weet dat die beloning van God kom en nie van mense nie 

11. Vra om hulp van God indien nodig

Salmo 119: 11

Salmo 119: 11 'Ek het u woorde in my hart gehou om nie teen u te sondig nie.'

Niks beter as om ons jong hart te vul met die woorde van die Here nie. Hierdie woorde word in die woord van God aangetref, en dit is belangrik dat ons dit diep binne in ons dra, sodat ons ons krag en vrede gee wanneer ons hierdie tekste of gesegdes nodig het, en dat ons ons van sonde weghou. 

12. Geloof oorkom alle struikelblokke

Efesiërs 6: 1-2

Efesiërs 6: 1-2 “Kinders, luister na u ouers in die Here, want dit is regverdig. Eer jou vader en moeder, dit is die eerste gebod met belofte. ” 

Gehoorsaamheid aan ons ouers is nie net gehoorsaam nie, maar ook gehoorsaam aan God, dit is 'n gedrag wat in ons huis begin, as u aan ons ouers gehoorsaam is, vervul u die woord van God en hy sal die belofte nakom. Dit is billik dat ons ouers en God gehoorsaam en dit nooit vergeet nie. 

13. God is hoop

Salmo 71: 5

Salmo 71: 5 "Omdat U, o Here God, my hoop is, my veiligheid sedert my jeug. "

Hoe jonger ons ons aan die Here dien, dit is baie beter. Dit is die beste belegging om die lewe te gee aan die God wat ons geskape het, wat ons lewe gegee het, wat ons te alle tye vergesel en wat ons onvoorwaardelik liefhet. Mag hy ons krag en hoop wees vandat ons jonk is. 

14. Ek sal altyd langs die Here wees

Josua 1: 7-9

Josua 1: 7-9 "Wees net sterk en wees baie dapper, om te sorg dat u handel volgens die wet wat my kneg Moses u beveel het; moenie daarvan regs of links draai nie, sodat u suksesvol kan wees in alles wat u doen. Hierdie wetboek sal u mond nooit verlaat nie, maar u sal dit dag en nag oordink, sodat u kan hou en doen volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal u voorspoedig wees, en alles sal goed wees vir u. Kyk, ek beveel u om moeite te doen en dapper te wees; wees nie bevrees of verskrik nie, want God jou God sal met jou wees oral waar jy gaan ”. 

'N Redelik volledige en spesiale advies wat ook 'n uitnodiging is om ons met u krag te vul om probleme te ondervind. Ons moet daarna streef en dapper wees, want daar is baie uitdagings waarmee jong Katolieke te kampe het, en dit is wanneer hierdie raad krag kry. Laat ons nie verder gaan nie God se weë Omdat hy ons maatskappy is. 

Gebruik die krag van hierdie Bybelverse met raad vir jong Katolieke.

Lees ook hierdie artikel oor 13 verse van bemoediging y 11 verse van God se liefde.